Všechny zprávy z farnosti pěkně na jedné hromadě

Tady najdete zprávy a oznámení ze všech možných oblastí života farnosti v Dolních Počernicích ...

Nocování na farní zahradě

Zvány jsou děti, které zvládnou noc bez rodičů, věk není rozhodující.

Čeká nás: opékání buřtů, noční bojovka, hry, čtení a spousta zábavy

Sraz: v pátek 12.5. v 18:00 před farou

Konec: v sobotu 13.5. v 10:00 na farní zahradě

Homilie na 5.neděli postní 26.3.2023

26.3.2023, neděle, 5. postní

„Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.“ (Jan 11) To jsou Ježíšova slova v evangeliu podle Jana, ze kterého dnes budeme číst. To je naše naděje, to je naše jistota.

Homilie na 4.neděli postní 19.3.2023

19.3.2023, neděle, 4. postní

Bylo mnoho slepých v Ježíšově době. Některým Ježíš vrátil nebo dal zrak. A je mnoho slepých v dnešní době. Některým Ježíš pomůže. Je ale třeba, aby se k němu dokázali obracet s vírou.

Jan 9,1-41

Ohlášky na 3. neděli postní 12.3.2023

Ohlášky na 3. neděli postní 12. 3. 2023

1. Hovory o víře proběhnou ve čtvrtek 16. 3. od 19 hodin na faře.

2. Křížové cesty v kostele budou:
v pátek 17., 24. a 31. 3., vždy od 17.30 s následnou mší svatou od 18 hodin.
Kdo se chce ujmout vedení pobožnosti Křížové cesty, zapište se do tabulky na
stolku vzadu v kostele.

Homilie na 2.neděli postní 5.3.2023

5.3.2023, neděle, 2. postní

Mt 17,1-9

Proměnění na hoře je událost nového probuzení víry, kterou apoštolové měli, ale neujasněnou. Nevěděli určitě, čemu vlastně mají věřit. Je to moment hluboké zkušenosti s Bohem, jakou člověk potřebuje, aby byl schopen se Bohu skutečně oddat. Je to okamžik zvláštní milosti, při které člověk prožije jasnou věc, totiž že Bůh je zde.

Homilie na 1.neděli postní 26.2.2023

26.2.2023, neděle, 1. postní

Evangelium dnes mluví o nebezpečné situaci, totiž o situaci pokušení Ježíše ďáblem a vlastně i o pokušení každého člověka ke hříchu. Tomuto pokušení lze odolat, ale je třeba se přitom opřít o Ježíše.

Mt 4,1-11

Dnešní úryvek z Mt mluví o Ježíšově pokušení na poušti. Hrají v něm roli dvě osoby, Ježíš a ďábel. Ďábel si vyhlédl pro sebe výhodný okamžik. Ne když byl Ježíš plný síly, plný energie, nýbrž když byl vyčerpaný dlouhým půstem na poušti. Když byl na konci svých sil. Tehdy viděl ďábel svou šanci přiblížit se k Ježíšovi se svým pokušením. A tehdy mu začal nabízet chléb a službu andělů a vládu nad celým světem.

Ohlášky na 1. neděli postní 26.2.2023

OHLÁŠKY NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 19.2.2023

1. 21.2., den před Popeleční středou a před začátkem postní doby, se bude na faře od 18 hodin konat koblihová party. Všichni jsou zváni, když někdo přinese vlastní koblihy, bude to vítáno. Pokračujeme v loňské tradici. Je to vhodná příležitost k setkání této farnosti.

Ohlášky na 7. neděli v mezidobí 19.2.2023

OHLÁŠKY NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 19.2.2023

1. 21.2., den před Popeleční středou a před začátkem postní doby, se bude na faře od 18 hodin konat koblihová party. Všichni jsou zváni, když někdo přinese vlastní koblihy, bude to vítáno. Pokračujeme v loňské tradici. Je to vhodná příležitost k setkání této farnosti.

Homilie na 7.neděli v mezidobí 19.2.2023

19.2.2023, neděle, 7. v mezidobí

3M (Lv) 19,2 říká: Buďte svatí, poněvadž já jsem svatý. To je pozvání ke svatosti, o kterou má člověk usilovat. Ovšem ke svatosti lidské, ne Boží. Bůh o žádnou svatost usilovat nemusí.

Mt 5,38-48

Poslední věta dnešního úryvku z horského kázání říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Co to znamená?

Homilie na 6.neděli v mezidobí 12.2.2023

12.2.2022, neděle, 6. v mezidobí.

Mt 5,20-22a, …

Ježíš žádá od svých učedníků vyšší spravedlnost než spravedlnost náboženských profesionálů. Přichází se staronovými požadavky. Stará přikázání platí, ale on chce víc, než ona stará přikázání požadují.

Homilie na 5.neděli v mezidobí 5.2.2023

5.2.2022, neděle, 5. v mezidobí

Mt 5,13-16

V uplynulém týdnu jsme slavili dva velké svátky. 31.1. byl svátek svatého Jana Bosca, výročí jeho smrti. Zemřel 31.1.1888 ve věku 73 let. Salesiánské dílo, které od něho vychází, umožňuje i salesiánskou tradici této farnosti a tohoto společenství.

Homilie na svátek křtu Páně 8.1.2023

8.1.2023, neděle, svátek křtu Páně

Mt 3,13-17

V pátek jsme slavili slavnost Zjevení Páně a připomínali si důležitou skutečnost, že Ježíš se dal poznat třem mudrcům od východu a celému světu. Posvěcenou křídu si můžete odnést domů a označit s ní dveře na znamení, že tuto skutečnost, zjevení Páně, ti, kdo za dveřmi bydlí, přijímají.

Homilie na Zjevení Páně 6.1.2023

6.1.2023, pátek – Zjevení Páně

Mt 2,1-12

Nevíme, jak se odehrál příběh mudrců od východu, nevíme, jestli se vůbec odehrál. Ale to není vůbec důležité. Nejde o historické zkoumání, nýbrž o svědectví Písma o Ježíšovi. Důležité je, že Bůh dává člověku, lidstvu, znamení, své Boží znamení. Pokud bychom chtěli příběh brát doslova, narazíme na různé těžkosti.

Ples počernických farností 2023

Milí přátelé,

dlouho očekávaný  "Farní ples" se bude konat 28.1.2023 ve Chvalské stodole.

Doufejme , že to tentokrát vyjde a nic nám nebude stát v cestě.

Těšíme se na společně prožitý večer, s hojnou účastí hostů.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice