hlavička DoPoLí s logem farnosti

DoPoLí je interní občasník naší farnosti. Vychází zejména u příležitosti významných církevních svátků a událostí ve farnosti. Zde si můžete stáhnout plná znění jednotlivých již vydaných čísel DoPoLí ve formátu PDF. (Pokud nemáte software pro čtení dokumentů v tomto formátu, použijte např. Adobe Reader.)

1/2018 (vyšlo 25. března2018)

3/2017 (vyšlo 26. listopadu 2017)

2/2017 (vyšlo 18. června 2017)

1/2017 (vyšlo 9. dubna 2017)

3/2016 (vyšlo 20. listopadu 2016)

2/2016 (vyšlo 14. srpna 2016)

1/2016 (vyšlo 20. března 2016)

2/2015 (vyšlo 25. října 2015)

1/2015 (vyšlo 29. března 2015)

3/2014 (vyšlo 26. října 2014)

2/2014 (vyšlo 29. června 2014)

1/2014 (vyšlo 29. března 2014)

3/2013 (vyšlo 20. října 2013)

2/2013 (vyšlo 23. června 2013)

1/2013 (vyšlo 24. března 2013)

3/2012 (vyšlo 7. října 2012)

2/2012 (vyšlo 17. června 2012)

1/2012 (vyšlo 1. dubna 2012)

3/2011 (vyšlo 24. prosince 2011)

2/2011 (vyšlo 25. září 2011)

1/2011 (vyšlo 17. dubna 2011)

1/2010 (vyšlo 4. července 2010)

3/2009 (vyšlo 18. října 2009)

2/2009 (vyšlo 14. června 2009)

1/2009 (vyšlo 19. března 2009)

4/2008 (vyšlo 14. prosince 2008)

3/2008 (vyšlo 19. října 2008)

2/2008 (vyšlo 27. dubna 2008)

1/2008 (vyšlo 2. března 2008)

4/2007 (vyšlo 2. prosince 2007)

3/2007 (vyšlo 6. října 2007)

2/2007 (vyšlo 6. května 2007)

1/2007 (vyšlo 4. března 2007)

Máte-li zájem, můžete si na adrese DoPoLi@email.cz požádat o zasílání aktuálního čísla e-mailem (kteroužto službu poskytneme rádi, ale bez záruky).

Pokud byste měli jakýkoli příspěvek do DoPoLí nebo připomínku či návrhy k jeho zlepšení, zašlete nám je laskavě na e-mailovou adresu DoPoLí, kde bude Vaše zpráva uložena a zároveň přesměrována do e-mailové schránky otce Pavla Čápa, SDB, zodpovědného za vydávání DoPoLí, Tomáše V. F. Jirsáka Havrana, editora, a Marcely Krňávkové, pastorační asistentky. Vaší zprávě se budeme věnovat co nejdříve.

Editorská poznámka:

Vyhrazujeme si právo příspěvek do DoPoLí krátit, aktualizovat informace v něm obsažené, opravovat evidentní omyly či překlepy a gramatické chyby, provádět drobné stylistické a grafické úpravy a podobně, to vše bez informování autora. V případě zásadnějších zásahů do příspěvku, zejména takových, které by mohly měnit obsah sdělení, si před zveřejněním vyžádáme souhlas autora. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosíme, abyste nás o tom včas informovali.

Příspěvky do DoPoLí zasílejte VÝHRADNĚ na adresu DoPoLi@email.cz, nikoli na adresu farnosti, některých čiovníků farnosti apod., jinak Vám nemůžeme zaručit, že budou patřičně zpracovány. Chcete-li k příspěvku připojit fotografii nebo obrázek, které nemáte v digitální podobě, můžete nám je předat buď v kostele nebo na faře.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti
P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

pastorační asistentka
Marcela Krňávková, tel: 604 898 198

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

© 2019 Farnost Dolní Počernice