NÁBOŽENSTVÍ je v úterý 14. 5. od 13.30 a ve čtvrtek 16.5. v 15.30 na faře.

V pátek 17.5. bude mše svatá v 18.00 na faře.

NOC KOSTELŮ bude začínat v pátek 24.5. v 18 h uvítáním návštěvníků a v 18.30 krátkým harfovým koncertem v podání Anežky Jablonské. Dále bude pokračovat prohlídkou liturgických předmětů, prezentací ze života naší farnosti a krátkými harfovými vstupy. Všichni jste srdečně zváni.

ROZLUČKA S P. LEEM bude v neděli 16.6. po mši svaté na faře. Bude pouze jedna společná bohoslužba a to v 9h. Všichni jste srdečně zváni !!!

Společný prodloužený farní víkendový pobyt v Josífkově kousek od Vysokého na chalupě Na Spáleništi v Jizerských horách v termínu od čtvrtku 19.9. do neděle 22.9. Místo společné farní dovolené v cizině, bychom letos uskutečnili krátký společný pobyt v Čechách. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.