Ohlášky na Seslání Ducha sv. 9. 6. 2019

V neděli 2.6. od 14 – 17 h budou v Horních Počernicích na farní zahradě ve Chvalech atrakce pro děti s občerstvením a promítáním o chaloupkách.

NÁBOŽENSTVÍ v úterý 11. 6. ve 13.30 a ve čtvrtek 13.6. v 15.30 bude na faře.

Prosíme dobrovolníky, kteří by v úterý 11.6. byli ochotni pomoct se stěhováním otce Lea, ať se u něho po mši svaté přihlásí.

V pátek 14.6. bude mše svatá v 18.00 v kostele.

V sobotu 15.6. bude tady v kostele od 11 hodin sloužena mše, během níž složí 11 aspirantů předepsané sliby a tím se stanou členy Sdružení salesiánů spolupracovníků. Osm z nich můžete znát, protože jsou dolnopočernickými farníky – jsou to manželé Cermanovi, Krísovi a Švejdovi. Zbylí tři slibující jsou z Kobylis. Po ukončení ceremoniálu slibů bude na faře malé pohoštění.Na akci přislíbili účast všichni kněží salesiáni, kteří od roku 1990 administrovali – a ještě chvíli budou administrovat – naši farnost. Na sliby jste zváni.

ROZLUČKA S P. LEEM bude v neděli 16.6. po mši svaté na faře. Bohoslužba bude pouze jedna společná a to v 9h. Všichni jste srdečně zváni !!!

Společný prodloužený farní víkendový pobyt v Josífkově kousek od Vysokého na chalupě Na Spáleništi v Jizerských horách v termínu od čtvrtku 19.9. do neděle 22.9. Místo společné farní dovolené v cizině, bychom letos uskutečnili krátký společný pobyt v Čechách. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL PRO DĚTI – přivezte ze svého prázdninového putování srdce z pouti, případně ho můžete nakreslit na papír a přinést v září na bohoslužbu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti
P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

pastorační asistentka
Marcela Krňávková, tel: 604 898 198

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

© 2019 Farnost Dolní Počernice