Homilie z neděle 28. 2. 2021

28.2.2021, neděle – 2. postní

Slova evangelia nás uvádějí do jiného světa, světa setkání s Bohem, světa Boží slávy, ve kterém všechny věci vypadají jinak. To je svět, ve kterém člověk Bohu děkuje a Boha oslavuje. Učiňme to i nyní a prosme Boha o odpuštění všeho, čím jsme se provinili.

Homilie z neděle 21. 2. 2021

21.2.2021, neděle – 1. postní

Mk 1,12-15

Evangelium podle Marka, tak jako jiná evangelia, mluví o Ježíšově pokušení na poušti. Čtyřicetidenní pobyt na poušti, upomínající na čtyřicet let putování po pouštích po vyvedení z Egypta, je tady charakterizován třemi prvky:

Homilie z neděle 14. 2. 2021

14.2.2021, neděle, 6. během roku

My, lidé slabí, nemocní či umírající, se můžeme spolehnou na Boží milosrdenství.

Mk 1,40-45, Lv 13,1-2.45-46

Ježíš i malomocný muž porušili stanovený předpis. Nemocný s důvěrou, že mu Ježíš pomůže, Ježíš tím, že se ho dotkl. Ježíšův dotek vrací nemocného zpátky do života, dává mu poznat Boží lásku a moc, zachraňuje ho.

Homilie z neděle 7. 2. 2021

7.2.2021, 5. neděle, přeložený svátek Uvedení Páně do chrámu

Svěcení svíček

Lk 2,22-40

Evangelium podle Lukáše mluví o Ježíšově narození a o událostech po něm docela dramatickým způsobem. Příslib narození Jana Křtitele a Zachariáš, Zvěstování Páně a faktické vtělení Božího Syna, tedy návštěva anděla u PM, návštěva PM u Alžběty a reakce ještě nenarozeného syna Jana, narození a obřezání Jana Křtitele a Zachariášův chvalozpěv, narození Ježíšovo. A dnes jsme četli o jeho uvedení do chrámu a o jeho setkání se Simeonem a Annou. 

Homilie z neděle 31. 1. 2021 – svátek Dona Bosca

31.1.2021, neděle, svátek Dona Bosca

Jeho největší zájem byl o mládež, o lidi chudé, o lidi bez vzdělání, o lidi, kteří neznali Boha. 

Já jsem se s Donem Boscem začal seznamovat na konci 60. let, v době, kdy jsem se i já k mládeži počítal, ale to bylo před mnoha lety. On byl pro mě i pro mé přátele životní inspirací. K ní patřilo vytváření společenství, meziosobní vztahy, společná radost, společné chození po horách, společná zbožnost, modlitba, čtení Písma, zpívání písniček zbožných i nezbožných. Don Bosco svým přístupem k lidem utvářel náš život.

Homilie z neděle 24. 1. 2021

24.1.2021, 3.neděle během roku

Mk 1,14-20

Začátek Ježíšova veřejného působení podle Markova evangelia je jako rána z čistého nebe. Naplnil se čas. My bychom řekli: Už je to tady. To je věta, kterou jsme volali při demonstracích na konci roku 1989. Co to znamená, co je tady? Svoboda, pád starého režimu, osvobození, na které jsme čekali 40 let, nový život.

Homilie z neděle 17. 1. 2021

17.1.2021, neděle

Jan 1,35-42

Jan měl své učedníky, své posluchače, své podporovatele, své fanoušky. To je jistě příjemná věc, člověk je rád, když má své zastánce, a nerad se jich zříká.

Tady čteme o tom, jak Jan o dva z nich přišel, jak je přenechal Ježíšovi. Řekl „Hle, beránek Boží“ a dva jeho učedníci šli za Ježíšem. Jan je za ním poslal.

Homilie na svátek Křtu Páně

10.1.2021, neděle, Křtu Páně

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. To byla veliká událost v životě Ježíšově, tak jako je křest velikou událostí v životě každého křesťana.

Mk 1,6b-11

Ježíšův křest v Jordáně byla veliká událost v Ježíšově životě, něco velmi podstatného. Jeho život se tím radikálně změnil. Do té doby žil v ústraní, zřejmě doma, a my o jeho životě nic moc nevíme. Ve třiceti letech stále nebyl ženatý. Vlastně byl divný člověk, jeho vrstevníci už dávno měli vlastní rodinu.

Homilie na Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

6.1.2021, středa Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

Mt 2,1-12

Mt podává svědectví o tom, jak svědectví o narození Mesiáše bylo zvěstováno pohanskému světu. Mudrci, představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů, tedy židů, dalšími svědky narození Mesiáše, který je spasitelem nejen židů, ale i pohanů.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

© 2021 Farnost Dolní Počernice

X