Farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Jsme jedna z "vesnických" farností naší metropole. U nás zažijete rodinné a přátelské prostředí.

Duchovní služba je poskytována v kostele před a po bohoslužbě a po předchozí telefonické domluvě s knězem. Kontakt na P. Libora Ovečku.

Text národní syntézy Synody o synodalitě k přečtení zde...

Co se u nás děje ...

Homilie na 26.neděli v mezidobí 25.9.2022

25.9.2022, neděle, 26. v mezidobí Lk 16,19-31 Ježíš vypráví barvitý příběh o boháči a chudém Lazarovi. O tento příběh ale vlastně nejde, Ježíš ani nepředstírá, že je pravdivý. Je jenom ilustrací něčeho jiného, o co mu jde. Chce na něm ukázat,…

Ohlášky na 26.neděli v mezidobí 25.9.2022

Ohlášky na 26. neděli v mezidobí 25.9.2022 1. Minulý týden se konaladalší brigáda soustředěná na opravu omítky na soklu kostela. 2. Dámský klub se sejde ve středu 5.10. v 19.00. Změnil se tedy den setkávání.

Řidičský průkaz na cestu do nebe

Milé děti a neméně milí rodičové. Zde najdete ke stažení, vytištění a doplnění váš řidičský průkaz na cestu do nebe. Asi takhle, Váš Kuba Vazba.

Homilie na 25.neděli v mezidobí 18.9.2022

18.9.2022, neděle, 25. během roku Lk 16,1-13 / 16,10-13 Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci. Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Ohlášky na 25.neděli v mezidobí 18.9.2022

Ohlášky na 25. neděli v mezidobí 18.9.2022 1. V úterý 20.9. se snad bude konat další brigáda.

Vyšlo nové číslo DoPoLí 2/2022

Na stránce https://www.farnostdolnipocernice.cz/farni-zpravodaj-dopoli/ najdete druhé letošní číslo občasníku farnosti.

Termíny animovaných bohoslužeb pro rodiny s dětmi ve školním roce 2022/23

Milé děti a neméně milí rodičové. Termíny animovaných bohoslužeb pro rodiny s dětmi jsou následující:

Ohlášky na 24.neděli v mezidobí 11.9.2022

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí 11.9.2022 1. 6.9. se konala další brigáda, tentokrát už poslední prázdninová.

Homilie na 24.neděli v mezidobí 11.9.2022

11.9.2022, neděle, 24. během roku Lk 15,1-10 Přicházeli sami celníci a hříšníci.

Dolnopočernický (nejen) dětský klub

Chceš si zahrát stolní fotbal? Společenské hry? Chceš přijít na kakao, nebo na čaj? Chceš poznat nové kamarády? Tak přijď mezi nás…

Ohlášky na 23.neděli v mezidobí 4.9.2022

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí 4.9.2022 1. 6.9. se bude konat další brigáda, tentokrát už poslední prázdninová.

Homilie na 23.neděli v mezidobí 4.9.2022

28.8.2022, neděle 22. v mezidobí Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. To je Boží přístup, Boží spravedlnost. Děkujme Bohu za ni. Lk 14,1.7-14

Zamyšlení k mešním textům

Zamyšlení k mešním textům z 2. 10. 2022

Neděle 2. 10. 2022 – 27. neděle v mezidobí Hab 1,2-3; 2,2-4 Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na…

Zamyšlení k mešním textům z 1. 10. 2022

Sobota 1. 10. – 26. týden v mezidobí, sv. Terezičky Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17) Job odpověděl Hospodinu a řekl: „Vím, že zmůžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl neznalostí zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž…

Zamyšlení k mešním textům z 30. 9. 2022

Pátek 30. 9. 2022 – 26. týden v mezidobí Job 38,1.12-21; 40,3-5 Hospodin odpověděl Jobovi z (hlubin) bouře a řekl: „Dával jsi někdy rozkazy jitru, ukázal zoře místo, na němž má stát, aby uchopila okraje země a z ní vytřásla…

Dolní Počernice jsou malá měststká část na východním okraji Prahy. Vypadá to u nás spíš jako na vesnici než ve městě a asi i proto tu žijeme víc pospolu. Může za to i otevřený a přátelský salesiánský duch, díky kterému se sem sjíždí hodně lidí i z okolních čtvrtí. Kromě bohoslužeb u nás probíhá výuka náboženství pro děti, přípravy na křest a biřmování (i dospělých), v neděli se sejmeme na faře při kávě a kakau. Děvčata (bez rozdílu věku) mají svůj Dámský klub a rodiny s dětmi se k nám zdaleka sjíždějí na pravidelné bohoslužby pro rodiny s dětmi. Můžete s námi putovat nejen na farní poutích, ale i na společné dovolené u nás i v cizině. Naši farníci vedou prázdninové tábory pro děti od 6 do 15 let.

Kdy jsou u nás bohoslužby?

Pořad pravidlených bohuslužeb najdete tady ...

Nemůžete jít v neděli na mši? Pusťte si tu naši ... od 8:30

(o prázdninách od 9:00)

Na farním YouTube kanálu máte k dispozici online přenos a záznam z poslední nedělní mše od 8:30 v našem kostelíku. Pro spuštění klikněte zde ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice