Farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Jsme jedna z "vesnických" farností naší metropole. U nás zažijete rodinné a přátelské prostředí.

Duchovní služba je poskytována v kostele před a po bohoslužbě a po předchozí telefonické domluvě s knězem. Kontakt na P. Libora Ovečku.

Text národní syntézy Synody o synodalitě k přečtení zde...

Co se u nás děje ...

Pouť do Hájku v sobotu 27. května 2023

Poutní mše svatá v Hájku v 11.00.V areálu kláštera bude možnost zakoupení jídla v bufetu.

Ohlášky na 7. neděli velikonoční 21.5.2023

OHLÁŠKY NA 7. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 21.5.2023 1. Ve čtvrtek 25.5. budou hovory o víře. Tentokrát mají za téma hřích. 2. Pouť do Hájku bude v sobotu 27.5.2023, mše sv. tam bude v 11.00. Zapisujte se na zapisovací arch vzadu v kostele.

Homilie na 7.neděli velikonoční 21.5.2023

21.5.2021, neděle, 7. velikonoční Evangelium podle Jana mluví o Boží slávě, o Boží velikosti a svatosti. Ta nám dává základní životní orientaci. Jan 17,1-11a

Homilie na 6.neděli velikonoční 14.5.2023

14.5.2023, neděle, 6. velikonoční Jan 14,15-21 Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. … Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje.

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 14.5.2023

1. Sbírka pro pronásledované křesťany se koná v našich kostelích v neděli 14. května 2023. 2. Pouť do Hájku bude v sobotu 27.5.2023, mše sv. tam bude v 11.00. Zapisujte se na zapisovací arch vzadu v kostele. Např. Jakubcovi půjdou pěšky ze Zličína, osazenstvo fary pojede…

Pozvánka na akci Setkání malých sportovců (SMS)

Milí spolufarníci, všechny Vás zdravím, zvláště malé sportovce, jejich rodiče a prarodiče a s radostí přeposílám letáček a zvu na tradiční akci SHM klubu Praha – Počernice s názvem „Setkání malých sportovců“ (SMS). Akce se uskuteční 28.5.2023 od 14. do 17. hodin…

Zamyšlení k mešním textům

Zamyšlení k mešním textům z 28. 5. 2023

28. 5. 2023 – Slavnost Seslání Ducha svatého Sk 2,1-11 Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali.

Zamyšlení k mešním textům z 27. 5. 2023

Sobota 27. 5. 2023 – 7. týden velikonoční Sk 28,16-20.30-31 Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal. Za tři dni potom svolal si tamější židovské přední muže.

Zamyšlení k mešním textům z 26. 5. 2023

Pátek 26. 5. 2023 – 7. týden velikonoční, sv. Filip Neri Sk 25,13b-21 Král Agrippa a Bereniké zavítali do Césareje; přišli pozdravit Festa a zdrželi se tam více dní. Festus přitom předložil králi Pavlův případ:

Dolní Počernice jsou malá měststká část na východním okraji Prahy. Vypadá to u nás spíš jako na vesnici než ve městě a asi i proto tu žijeme víc pospolu. Může za to i otevřený a přátelský salesiánský duch, díky kterému se sem sjíždí hodně lidí i z okolních čtvrtí. Kromě bohoslužeb u nás probíhá výuka náboženství pro děti, přípravy na křest a biřmování (i dospělých), v neděli se sejmeme na faře při kávě a kakau. Děvčata (bez rozdílu věku) mají svůj Dámský klub a rodiny s dětmi se k nám zdaleka sjíždějí na pravidelné bohoslužby pro rodiny s dětmi. Můžete s námi putovat nejen na farní poutích, ale i na společné dovolené u nás i v cizině. Naši farníci vedou prázdninové tábory pro děti od 6 do 15 let.

Kdy jsou u nás bohoslužby?

Pořad pravidlených bohuslužeb najdete tady ...

Nemůžete jít v neděli na mši? Pusťte si tu naši ... od 8:30

(o prázdninách od 9:00)

Na farním YouTube kanálu máte k dispozici online přenos a záznam z poslední nedělní mše od 8:30 v našem kostelíku. Pro spuštění klikněte zde ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice