Farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Jsme jedna z "vesnických" farností naší metropole. U nás zažijete rodinné a přátelské prostředí.

Duchovní služba je poskytována v kostele před a po bohoslužbě a po předchozí telefonické domluvě s knězem. Kontakt na P. Libora Ovečku.

Text národní syntézy Synody o synodalitě k přečtení zde...

Co se u nás děje ...

Ples počernických farností 2023

Milí přátelé, dlouho očekávaný  "Farní ples" se bude konat 28.1.2023 ve Chvalské stodole. Doufejme , že to tentokrát vyjde a nic nám nebude stát v cestě. Těšíme se na společně prožitý večer, s hojnou účastí hostů.

Homilie na svátek sv.Štěpána 26.12.2022

26.12.2022, pondělí, svátek sv. Štěpána Svátek sv. Štěpána je spojen s koledováním, protože ten den čeledíni a děvečky odcházeli ze služby a dostávali svou výslužku. Ale to nemá s křesťanstvím nic společného.

Homilie na Hod Boží vánoční 25.12.2022

25.12.2022, neděle, Hod Boží vánoční Narodilo se dítě, syn, dítě, o kterém téměř nikdo nevěděl. A přesto právě on byl Spasitelem světa. Veselme se a radujme se a děkujme Bohu, že nám dal se toho dožít. Ježíš se narodil do…

Ohlášky na hod Boží vánoční 25.12.2022

1. Vzadu v kostele jsou kalendáře, které věnoval Vítek Rada k rozdání. Rovněž nové Dopolí. 2. Pořad vánočních bohoslužeb je vyvěšen. V neděli je Boží hod vánoční, mše sv. jen v 10.00. Odpoledne možnost návštěvy jesliček.

Homilie na slavnost Narození Páně 24.12.2022

24.12.2022, sobota, Štědrý den, slavnost Narození Páně, vigilie Je sice teprve odpoledne, ale pro nás už začíná jeden z největších svátků, hod Boží vánoční. To je důvod, abychom se radovali a jásali. (Dnešní noci začíná jeden z největších svátků, hod Boží vánoční.…

Ohlášky na 4. neděli adventní

Ohlášky na 4. neděli adventní 18.12.2022 1. Vzadu v kostele jsou kalendáře, které věnoval Vítek Rada k rozdání.

Zamyšlení k mešním textům

Zamyšlení k mešním textům z 1. 2. 2023

Středa 1. 2. 2023 – 4. týden v mezidobí Žid 12,4-7.11-15 V boji proti hříchu jste ještě nekladli odpor až do krve. Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: ‚Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na…

Zamyšlení k mešním textům z 31. 1. 2023

Úterý 31. 1. 2023 – 4. týden v mezidobí, sv. Dona Bosca Žid 12,1-4 Nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk) snadno zaplete, a vytrvale běžme…

Zamyšlení k mešním textům z 30. 1. 2023

Pondělí 30. 1. 2023 – 4. týden v mezidobí Žid 11,32-40 Co mám ještě říci? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Bárakovi, Samsonovi, Jiftáchovi, Davidovi, Samuelovi a o prorocích.

Dolní Počernice jsou malá měststká část na východním okraji Prahy. Vypadá to u nás spíš jako na vesnici než ve městě a asi i proto tu žijeme víc pospolu. Může za to i otevřený a přátelský salesiánský duch, díky kterému se sem sjíždí hodně lidí i z okolních čtvrtí. Kromě bohoslužeb u nás probíhá výuka náboženství pro děti, přípravy na křest a biřmování (i dospělých), v neděli se sejmeme na faře při kávě a kakau. Děvčata (bez rozdílu věku) mají svůj Dámský klub a rodiny s dětmi se k nám zdaleka sjíždějí na pravidelné bohoslužby pro rodiny s dětmi. Můžete s námi putovat nejen na farní poutích, ale i na společné dovolené u nás i v cizině. Naši farníci vedou prázdninové tábory pro děti od 6 do 15 let.

Kdy jsou u nás bohoslužby?

Pořad pravidlených bohuslužeb najdete tady ...

Nemůžete jít v neděli na mši? Pusťte si tu naši ... od 8:30

(o prázdninách od 9:00)

Na farním YouTube kanálu máte k dispozici online přenos a záznam z poslední nedělní mše od 8:30 v našem kostelíku. Pro spuštění klikněte zde ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice