Farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Jsme jedna z "vesnických" farností naší metropole. U nás zažijete rodinné a přátelské prostředí.

Duchovní služba je poskytována v kostele před a po bohoslužbě a po předchozí telefonické domluvě s knězem. Kontakt na P. Libora Ovečku.

Text národní syntézy Synody o synodalitě k přečtení zde...

Co se u nás děje ...

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti 22. listopadu 2022

Z jednání Parafy 22. listopadu 2022 – čím jsme se zabývali a zabýváme.

Bohoslužby o Vánocích 2022

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2022 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Ohlášky na 1. neděli adventní 27.11.2022

Ohlášky na 1. neděli adventní 27.11.2022 1. V pondělí 21.11. bylo setkání zástupců farních rad našeho vikariátu s arcibiskupem Janem. 2. V úterý 22.11. se konalo jednání pastorační rady farnosti, zápis bude zveřejněn.

Homilie na 1. neděli adventní 27.11.2022

27.11.2022, neděle, 1. adventní Advent, latinsky adventus, znamená příchod, Boží příchod kdysi v minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti, na který čekáme.

Adventní kalendář 2022

Každý den během adventu si adventní řidič vybarví při splnění jednoho či více z následujících úkolů příslušné políčko na silnici do Betléma: modlitba, čtení Písma svatého dobrý skutek, sebezápor vzorné plnění svých každodenních povinností splněné úkoly od rodičů

Ohlášky na 34. neděli v mezidobí 20.11.2022 Ježíše Krista Krále

Ohlášky na 34. neděli v mezidobí 20.11.2022 Ježíše Krista Krále 1. Dámský klub se konal ve středu 16.11., a to tentokrát v kavárně Louvre.

Zamyšlení k mešním textům

Zamyšlení k mešním textům z 10. 12. 2022

Sobota 10. 12. 2022 – 2. týden adventní Sir 48,1-4.9-11 Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Přivedl na ně hlad a svým rozhorlením zmenšil jejich počet, neboť nemohli snést příkazy Páně. Slovem Páně zavřel nebe,…

Zamyšlení k mešním textům z 9. 12. 2022

Pátek 9. 12. 2022 – 2. týden adventní Iz 48,17-19 Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt…

Zamyšlení k mešním textům z 8. 12. 2022

Čtvrtek 8. 12. 2022 – 2. týden adventní; slavnost Neposkvrněného početí P. Marie Gn 3,9-15.20 Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál…

Dolní Počernice jsou malá měststká část na východním okraji Prahy. Vypadá to u nás spíš jako na vesnici než ve městě a asi i proto tu žijeme víc pospolu. Může za to i otevřený a přátelský salesiánský duch, díky kterému se sem sjíždí hodně lidí i z okolních čtvrtí. Kromě bohoslužeb u nás probíhá výuka náboženství pro děti, přípravy na křest a biřmování (i dospělých), v neděli se sejmeme na faře při kávě a kakau. Děvčata (bez rozdílu věku) mají svůj Dámský klub a rodiny s dětmi se k nám zdaleka sjíždějí na pravidelné bohoslužby pro rodiny s dětmi. Můžete s námi putovat nejen na farní poutích, ale i na společné dovolené u nás i v cizině. Naši farníci vedou prázdninové tábory pro děti od 6 do 15 let.

Kdy jsou u nás bohoslužby?

Pořad pravidlených bohuslužeb najdete tady ...

Nemůžete jít v neděli na mši? Pusťte si tu naši ... od 8:30

(o prázdninách od 9:00)

Na farním YouTube kanálu máte k dispozici online přenos a záznam z poslední nedělní mše od 8:30 v našem kostelíku. Pro spuštění klikněte zde ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice