Farnost při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

Jsme jedna z "vesnických" farností naší metropole. U nás zažijete rodinné a přátelské prostředí.

Duchovní služba je poskytována v kostele před a po bohoslužbě a po předchozí telefonické domluvě s knězem. Kontakt na P. Libora Ovečku.

Text národní syntézy Synody o synodalitě k přečtení zde...

Co se u nás děje ...

Velikonoční benefiční koncert

V neděli 16. 4. 2023 v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Nocování na farní zahradě

Zvány jsou děti, které zvládnou noc bez rodičů, věk není rozhodující. Čeká nás: opékání buřtů, noční bojovka, hry, čtení a spousta zábavy Sraz: v pátek 12.5. v 18:00 před farou Konec: v sobotu 13.5. v 10:00 na farní zahradě

Ohlášky na 5. neděli postní 26.3.2023

Ohlášky na 5. neděli postní 26. 3. 2023 1. Hovory o víře budou ve čtvrtek 30.3.

Zápis z jednání Pastorační rady farnosti 28. února 2023

Jednání Parafy 28. 02. 2023 Martin Šíla pověsí informace o „historii kostela“ na nástěnku na mřížích. Strom za kostelem byl pokácen a byly vysazeny dvě sakury namísto již dříve pokáceného stromu. Za nyní pokácený strom budeme vysazovat keře.

Ohlášky na 4. neděli postní 19.3.2023

Ohlášky na 4. neděli postní 19. 3. 2023 1. Blíží se Velikonoce. Program bohoslužeb je vyvěšen: https://www.farnostdolnipocernice.cz/bohosluzby-o-velikonocich-2023/

Homilie na 4.neděli postní 19.3.2023

19.3.2023, neděle, 4. postní Bylo mnoho slepých v Ježíšově době. Některým Ježíš vrátil nebo dal zrak. A je mnoho slepých v dnešní době. Některým Ježíš pomůže. Je ale třeba, aby se k němu dokázali obracet s vírou. Jan 9,1-41

Zamyšlení k mešním textům

Zamyšlení k mešním textům z 26. 3. 2023

Neděle 26. 3. 2023 – 5. neděle postní Ez 37,12-14 Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše…

Zamyšlení k mešním textům z 25. 3. 2023

Sobota 25. 3. 2023 – Zvěstování Páně Iz 7,10-14 Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu…

Zamyšlení k mešním textům z 24. 3. 2023

Pátek 24. 3. 2023 – 4. týden postní Mdr 2,1a.12-22 Bezbožní, kteří smýšlejí zvráceně, praví toto: „Číhejme na spravedlivého, je nám k ničemu a staví se proti našim skutkům, vytýká nám přestoupení zákona, předhazuje nám provinění proti mravům. Chlubí se,…

Dolní Počernice jsou malá měststká část na východním okraji Prahy. Vypadá to u nás spíš jako na vesnici než ve městě a asi i proto tu žijeme víc pospolu. Může za to i otevřený a přátelský salesiánský duch, díky kterému se sem sjíždí hodně lidí i z okolních čtvrtí. Kromě bohoslužeb u nás probíhá výuka náboženství pro děti, přípravy na křest a biřmování (i dospělých), v neděli se sejmeme na faře při kávě a kakau. Děvčata (bez rozdílu věku) mají svůj Dámský klub a rodiny s dětmi se k nám zdaleka sjíždějí na pravidelné bohoslužby pro rodiny s dětmi. Můžete s námi putovat nejen na farní poutích, ale i na společné dovolené u nás i v cizině. Naši farníci vedou prázdninové tábory pro děti od 6 do 15 let.

Kdy jsou u nás bohoslužby?

Pořad pravidlených bohuslužeb najdete tady ...

Nemůžete jít v neděli na mši? Pusťte si tu naši ... od 8:30

(o prázdninách od 9:00)

Na farním YouTube kanálu máte k dispozici online přenos a záznam z poslední nedělní mše od 8:30 v našem kostelíku. Pro spuštění klikněte zde ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice