Všechny zprávy z farnosti pěkně na jedné hromadě

Tady najdete zprávy a oznámení ze všech možných oblastí života farnosti v Dolních Počernicích ...

Příměstský tábor 2019

V termínu od pondělí 22. 7. do pátku 2. 8. bude probíhat pro děti od 5 do 11 let příměstský tábor na téma cestování v čase, který se bude pořádat opět na faře. Budeme společně cestovat časem a navštívíme mnoho zajímavých míst a poznáme, jaké to bylo v různých dobách, když žili třeba pravěcí ještěři, Aztékové a nebo rytíři.

Kapacita je 15 dětí.

První týden už je bohužel plně osazený, volná místa jsou až od 29. 7. – 2. 8.

Tábor bude na faře každý den kromě sobot a nedělí od 8 hod. do 17 hod.

Cena je 350,- Kč/den za dítě, které bude na táboře pouze 1-2 dny. Při přihlášení na 3 a více dní je cena 300,- Kč/den. Sourozenci, kteří se tábora účastní společně, mají cenu 300,-Kč/den za jednu osobu, přesto že tam budou jen 1-2 dny.

Místa si můžete už teď rezervovat na emailu: tabor.fara@seznam.cz.

Ohlášky na prázdniny

Začíná prázdninový provoz a proto je pouze jedna bohoslužba a to v 8.30.

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 18. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně.
Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

V provozu jsou nové webové stránky na www.farnostdolnipocernice.cz. Svoje připomínky i nápady k nim posílejte na email: farnost.dp@atlas.cz

Společný prodloužený farní víkendový pobyt v Josífkově kousek od Vysokého na chalupě Na Spáleništi v Jizerských horách v termínu od čtvrtku 19.9. do neděle 22.9. Místo společné farní dovolené v cizině, bychom letos uskutečnili krátký společný pobyt v Čechách. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL PRO DĚTI: přivezte ze svého prázdninového putování srdce z pouti. Můžete ho také upéct nebo nakreslit na papír a přinést v září na bohoslužbu. Ti z vás, kteří jste si nevyzvedli vaši odměnu za putování s poutníkem, ji máte připravenou k vyzvednutí v sakristii.

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí 23. 6. 2019

Příští neděli 30.6. už začíná prázdninový provoz a proto je pouze jedna bohoslužba a to v 8.30. Po ní se představí farnosti nový administrátor Libor Ovečka a Mirea Ryšková a řeknou něco o sobě a také o svých plánech v Dolních Počernicích.

Sbírka v neděli 30.6. bude věnována na bohoslovce.

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v našem kostele se uskuteční v neděli 18. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní bude pohoštění za kostelem. Ve 12.00 bude pouť zakončena modlitbou Anděl Páně. Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

V provozu jsou nové webové stránky na www.farnostdolnipocernice.cz. Svoje připomínky i nápady k nim posílejte na email: farnost.dp@atlas.cz

Společný prodloužený farní víkendový pobyt v Josífkově kousek od Vysokého na chalupě Na Spáleništi v Jizerských horách v termínu od čtvrtku 19.9. do neděle 22.9. Místo společné farní dovolené v cizině, bychom letos uskutečnili krátký společný pobyt v Čechách. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL PRO DĚTI: přivezte ze svého prázdninového putování srdce z pouti. Můžete ho také upéct nebo nakreslit na papír a přinést v září na bohoslužbu. Ti z vás, kteří jste si nevyzvedli vaši odměnu za putování s poutníkem, ji máte připravenou k vyzvednutí v sakristii.

Ohlášky na Seslání Ducha sv. 9. 6. 2019

V neděli 2.6. od 14 – 17 h budou v Horních Počernicích na farní zahradě ve Chvalech atrakce pro děti s občerstvením a promítáním o chaloupkách.

NÁBOŽENSTVÍ v úterý 11. 6. ve 13.30 a ve čtvrtek 13.6. v 15.30 bude na faře.

Prosíme dobrovolníky, kteří by v úterý 11.6. byli ochotni pomoct se stěhováním otce Lea, ať se u něho po mši svaté přihlásí.

V pátek 14.6. bude mše svatá v 18.00 v kostele.

V sobotu 15.6. bude tady v kostele od 11 hodin sloužena mše, během níž složí 11 aspirantů předepsané sliby a tím se stanou členy Sdružení salesiánů spolupracovníků. Osm z nich můžete znát, protože jsou dolnopočernickými farníky – jsou to manželé Cermanovi, Krísovi a Švejdovi. Zbylí tři slibující jsou z Kobylis. Po ukončení ceremoniálu slibů bude na faře malé pohoštění.Na akci přislíbili účast všichni kněží salesiáni, kteří od roku 1990 administrovali – a ještě chvíli budou administrovat – naši farnost. Na sliby jste zváni.

ROZLUČKA S P. LEEM bude v neděli 16.6. po mši svaté na faře. Bohoslužba bude pouze jedna společná a to v 9h. Všichni jste srdečně zváni !!!

Společný prodloužený farní víkendový pobyt v Josífkově kousek od Vysokého na chalupě Na Spáleništi v Jizerských horách v termínu od čtvrtku 19.9. do neděle 22.9. Místo společné farní dovolené v cizině, bychom letos uskutečnili krátký společný pobyt v Čechách. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.

PRÁZDNINOVÝ ÚKOL PRO DĚTI – přivezte ze svého prázdninového putování srdce z pouti, případně ho můžete nakreslit na papír a přinést v září na bohoslužbu.

BilaSobotaDolniPocernice2019_034_3201_2048px

Ohlášky na 4. neděli velikonoční 12.5.2019

 

NÁBOŽENSTVÍ je v úterý 14. 5. od 13.30 a ve čtvrtek 16.5. v 15.30 na faře.

V pátek 17.5. bude mše svatá v 18.00 na faře.

NOC KOSTELŮ bude začínat v pátek 24.5. v 18 h uvítáním návštěvníků a v 18.30 krátkým harfovým koncertem v podání Anežky Jablonské. Dále bude pokračovat prohlídkou liturgických předmětů, prezentací ze života naší farnosti a krátkými harfovými vstupy. Všichni jste srdečně zváni.

ROZLUČKA S P. LEEM bude v neděli 16.6. po mši svaté na faře. Bude pouze jedna společná bohoslužba a to v 9h. Všichni jste srdečně zváni !!!

Společný prodloužený farní víkendový pobyt v Josífkově kousek od Vysokého na chalupě Na Spáleništi v Jizerských horách v termínu od čtvrtku 19.9. do neděle 22.9. Místo společné farní dovolené v cizině, bychom letos uskutečnili krátký společný pobyt v Čechách. Zájemci, zapisujte se na seznam na stolku s dary.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti
P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

pastorační asistentka
Marcela Krňávková, tel: 604 898 198

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

© 2019 Farnost Dolní Počernice