Jak a čím naše farnost žije ...

... je tady sepsáno v kostce. Najdete tu hlavně pravidelné aktivity.

Přijde k nám na bohoslužbu, na kafe nebo kus řeči na Dámský klub. Rádi vás uvidíme. 

V rámci přípravy na křest a biřmování jsou otevřeny všem zájemcům Hovory o víře.

Setkání probíhají většinou v pátek 2x měsíčně od 19h na faře.

Hovory o víře

Připravte se s námi na křest a biřmování.

Výuka náboženství

Výuka náboženství hrou a příklady.

Farní katechetka vede výuku náboženství a přípravu na první svaté přijímání. Další informace tady.

Aktuální informace poskytne katechetka Eva Nožičková (tel: 606 606 888, e-mail: eva.nozickova@seznam.cz).

Sejít se po mši s přáteli na kávu a probrat, co se děje doma i za humny - to je příjemná součást svátečního nedělního dne. Máme na faře dobrý kávovar i skvělou kávu a tak si příjdou na své i znalci ... 😉

Probereme, na co není během rušného pracovního týdne prostor a plánujeme další akce. Přijďte taky za námi na kafe, rádi vás uvidíme ...

Nedělní farní káva

Dobrá káva, základ dobrého poklábosení.

Přípravy na bohoslužby pro rodiny s dětmi

Po skupinkách ...

Už 20 let v naší farnosti připravujeme jednou měsíčně bohoslužby pro rodiny s dětmi. Stálicí v těchto přípravách je Michaela Regálová, ke která je v nich zapojená od počátku jejich existence.

V současné době se přípravná skupinka skládá z pěti členů - Michaela Regálová, Tomáš Havran Jirsák, Jitka Liškova, Marie Beránková, Eva Nožičková.

Rádi vás na přípravách uvítáme a těšíme se, že posílíte naše řady. Termíny příprav se dozvíte v ohláškách.

"Holky" se scházejí každou sudou středu (rozuměj každé, když to vyjde) od 19 hodin na faře v Dolních Počernicích, aby si vyměnily informace, pořešily vztahy a ... však to znáte 🙂 Někdy vyrazí spolu do divadla nebo do kina. A možná i někam jinam, kdoví ... 

Dámský klub

Ženy sobě.

Středeční sporty

Přijďte si s námi začutat fočus nebo dát florbálek.

Sportuchtiví chlapi (občas dorazí i nějaká sportovkyně) se scházejí ve školním roce každou středu ve 20 hodin v tělocvičně sousedící základní školy - v létě za hezkého počasí i na hřišti s umělou trávou. Hraje se na střídačku fotbal a florbal, nebo oboje, když je dost sportovců a je možné využít tělocvičnu i venkovní hřiště.

Aktuální situace se probírá ve skupině na Facebooku.

Plesání je příjemná možnost, jak se poveselit, odreagovat a potěšir se navzájem v kruhu přátel a kamarádů. A protože jsme počerničtí, ples je taky počernický. Přesněji, pořádáme ho společně s farností hornopočernickou.

Zábava je to náramná - tanec, hudba, tombola, zpěv a různé soutěže. Tak, jak to na pořádném plese má být :-).

Farní ples

Hostel Svornost je pár ulic od kostela a fary a pro konání plesu je to ideální místo.

SKAM

Sportem k veselé mysli.

SKAM je zkratku pro Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže. Akce se koná ke konci školního roku, kdy už pominulo školní šílenství. 🙂

Koná se každý rok během jedné červnové soboty, kdy mají mladí možnost si se svými kamarády z party zasportovat v několika disciplínách, zúčastnit se různého doprovodného programu a také vyhrát putovní pohár. Akce je určena pro mladé lidi ve věku 12-26 let a probíhá ve sportovním areálu hned vedle kostela a fary v Dolních Počernicích.

www.iskam.cz

Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další běžně nepřístupná místa. 

I náš kostel nabízí kulturní program, možnost vzájemného poznání a zážitek večerní návštěvy důstojného místa. 

www.nockostelu.cz

Noc kostelů

Přijďte navštívit dolnopočernický kostel.