Ohlášky farnosti

Ohlášky, které se čtou při nedělních mších, přinášejí informace o životě nejen místní farnosti, ale i spolků a společenství mimo kostel nejen z Dolních Počernic.

Tedy jsou ohlášky seřazené od nejnovější k nejstarší ...

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 14.5.2023

1. Sbírka pro pronásledované křesťany se koná v našich kostelích v neděli 14. května 2023.

2. Pouť do Hájku bude v sobotu 27.5.2023, mše sv. tam bude v 11.00. Zapisujte se na zapisovací arch vzadu v kostele. Např. Jakubcovi půjdou pěšky ze Zličína, osazenstvo fary pojede autem.

Ohlášky na 5. neděli velikonoční 7.5.2023

OHLÁŠKY NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ 7.5.2023

1. Na nástěnce SHM vzadu v kostele a na nástěnce na faře byly vyvěšeny letáčky s informacemi o letních chaloupkách a „víkendovkách“ pro děti.

2. Ve čtvrtek 11.5.2023 budou další hovory o víře.

Ohlášky na 4. neděli velikonoční 30.4.2023

1. Na nástěnce SHM vzadu v kostele a na nástěnce na faře byly vyvěšeny letáčky s informacemi o letních chaloupkách a „víkendovkách“ pro děti.

2. Pouť do Hájku bude 27.5.2023, mše tam bude v 11.00. Ze Zličína je možno jít pěšky nebo jet autem.

Ohlášky na 3. neděli postní 12.3.2023

Ohlášky na 3. neděli postní 12. 3. 2023

1. Hovory o víře proběhnou ve čtvrtek 16. 3. od 19 hodin na faře.

2. Křížové cesty v kostele budou:
v pátek 17., 24. a 31. 3., vždy od 17.30 s následnou mší svatou od 18 hodin.
Kdo se chce ujmout vedení pobožnosti Křížové cesty, zapište se do tabulky na
stolku vzadu v kostele.

Ohlášky na 1. neděli postní 26.2.2023

OHLÁŠKY NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 19.2.2023

1. 21.2., den před Popeleční středou a před začátkem postní doby, se bude na faře od 18 hodin konat koblihová party. Všichni jsou zváni, když někdo přinese vlastní koblihy, bude to vítáno. Pokračujeme v loňské tradici. Je to vhodná příležitost k setkání této farnosti.

Ohlášky na 7. neděli v mezidobí 19.2.2023

OHLÁŠKY NA 7. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 19.2.2023

1. 21.2., den před Popeleční středou a před začátkem postní doby, se bude na faře od 18 hodin konat koblihová party. Všichni jsou zváni, když někdo přinese vlastní koblihy, bude to vítáno. Pokračujeme v loňské tradici. Je to vhodná příležitost k setkání této farnosti.

Ples počernických farností 2023

Milí přátelé,

dlouho očekávaný  "Farní ples" se bude konat 28.1.2023 ve Chvalské stodole.

Doufejme , že to tentokrát vyjde a nic nám nebude stát v cestě.

Těšíme se na společně prožitý večer, s hojnou účastí hostů.

Ohlášky na hod Boží vánoční 25.12.2022

1. Vzadu v kostele jsou kalendáře, které věnoval Vítek Rada k rozdání. Rovněž nové Dopolí.

2. Pořad vánočních bohoslužeb je vyvěšen. V neděli je Boží hod vánoční, mše sv. jen v 10.00. Odpoledne možnost návštěvy jesliček.

Ohlášky na 3. neděli adventní

Ohlášky na 3. neděli adventní 11.12.2022

1. Pan arcibiskup vydal pastýřský list o mši svaté. V listě postupně probírá její strukturu a smysl. Zájemci si jej mohou přečíst, je k dispozici v zákristii.

Adventní kalendář 2022

Každý den během adventu si adventní řidič vybarví při splnění jednoho či více z následujících úkolů příslušné políčko na silnici do Betléma:

  • modlitba, čtení Písma svatého
  • dobrý skutek, sebezápor
  • vzorné plnění svých každodenních povinností
  • splněné úkoly od rodičů
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice