Ohlášky farnosti

Ohlášky, které se čtou při nedělních mších, přinášejí informace o životě nejen místní farnosti, ale i spolků a společenství mimo kostel nejen z Dolních Počernic.

Tedy jsou ohlášky seřazené od nejnovější k nejstarší ...

Žehnání adventních věnců

Zítra 28.11. během obou mší budou žehnány přinesené adventní věnce.

Pozvánka na balet Giselle 4.12.2021

Šárka Holečková nás zve na představení baletu Giselle

4. prosince 2021 v Městské knihovně v Praze

Ohlášky na 34. neděli v mezidobí 21. 11. 2021

1. Zemřel Jan Konzal, 16.11.2021

biskup Eccleasiae silentii, Mlčící církve, jediný ženatý biskup v katolické církvi. Pohřební liturgie je v neděli 28.11. v 16 h. u sv. Vojtěcha v Dejvicích, uložení do hrobu o den později v 11 h. v Ořechu.

Jak objednat Mikulášskou návštěvu?

Přihlaste se pomocí formuláře na odkazu - https://1url.cz/@mikulas21.

Ohlášky na 33. neděli v mezidobí 14. 11. 2021

1.Bohoslužba pro rodiny s dětmi

se koná příští neděli 21.11. Bude při ní pokřtěn malý Alexander Šoltés, syn Zuzany Melterové a Jakuba Šoltése ze Štěrbohol.

2. V sobotu předtím ve 12. hodin se zde koná svatební bohoslužba, při níž se vezmou Tereza Pačesová a Štefan Papaj z Přišimas.

3. Hovory o víře

se konají ve čtvrtek 18.11.2021 v 19.00 a pak každé dva týdny.

4. Pastorační rada

je svolána na úterý 30.11. v 19.00.

5. Duchovní obnova

se koná v sobotu 11.12. od 9.00.

6. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Změna termínu - Dětský maškarní bál

Milí přátelé,
bohužel část organizačního týmu onemocněla a část se ocitla v karanténě, proto jsme se rozhodli přesunout "Dětský maškarní bál" v Horních Počernicích (původně ohlášený na 13.11.) na jaro 2022. Věříme, že v tuto dobu budou již příznivější podmínky.

Budeme se na Vás těšit.

S přátelským pozdravem
Tým SHM

Ohlášky na 31. neděli v mezidobí 31. 10. 2021

1. Bohoslužba na hřbitově

se koná 2. listopadu až v 16.00 hodin.

2. Hovory o víře

Mění se termín na čtvrtky v 19.00. Příští jednání je tedy 4.11.2021 a pak každé dva týdny. Termín prvních hovorů v novém roce bude stanoven.

Setkání jsou součástí synodálního pohybu v církvi. Jestliže se má církev realizovat jako synodální, tak to bude v naší farnosti mimo jiné tam. Je to jedna z příležitostí, jak uplatnit svůj hlas.

3. Pastorační rada

je svolána na úterý 30.11. v 19.00.

Provedená volba nové pastorační rady byla regulérní, až na to, že nikdo nemůže přesně vymezit, kdo je a kdo není členem farnosti a má tedy volební právo.

4. Duchovní obnova

se koná v sobotu 11.12. od 9.00.

5. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 24. 10. 2021

1. Složení pastorační rady farnosti

Zvolení členové:

Bulla Miroslav
Jirsák Tomáš
Regálová Michaela
Cerman Jiří

Nevolení členové - jsou členy rady z titulu své funkce:

Herián Pavel – za SHM
Jakubec František – kostelník, Salesiánský spolupracovník
Nožičková Eva – výuka náboženství
Ryšková Mireia – asistentka

2. Hovory o víře

Mění se termín na čtvrtky v 19.00. Příští jednání je tedy 4.11.2021 a pak každé dva týdny. Termín prvních hovorů v novém roce bude stanoven.

Setkání jsou součástí synodálního pohybu v církvi. Jestliže se má církev realizovat jako synodální, tak to bude v naší farnosti mimo jiné tam. Je to jedna z příležitostí, jak uplatnit svůj hlas.

3. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí 17. 10. 2021

1. Volby do pastorační rady farnosti

Proběhly. Bylo odevzdáno 75 volebních lístků, z toho 74 platných, a byli zvoleni tito kandidáti:
Bulla Miroslav - 54 hlasů
Jirsák Tomáš - 48 hlasů
Regálová Michaela – 46 hlasů
Cerman Jiří – 33 hlasů

Termín prvního zasedání nové pastorační rady, jež bude i rozloučením se starou, bude stanoven pravděpodobně na listopad t.r.

2. Hovory o víře

První setkání tohoto podzimu bude v úterý 19.10. v 19.00 na faře. Bude součástí synodálního pohybu v církvi, mj. o něm se také bude jednat. Jestliže se má církev realizovat jako synodální, tak to bude v naší farnosti mimo jiné tam.

Hovory o víře budou do vánoc každé dva týdny. Termín prvních hovorů v novém roce bude stanoven.

3. Příští neděle

Já nebudu přítomen. Dosavadní pastorační rada se jednoznačně vyslovila pro to, aby místo mše sv. se v obvyklých časech konala bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání. Bohoslužbu slova povede Mireia Ryšková, sv. přijímání budou podávat pověření služebníci.

Nepovažujme to za podřadné náhradní řešení nýbrž za plnohodnotné zapojení laiků do liturgického života církve.

4. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Ohlášky na 27. neděli v mezidobí 3. 10. 2021

1. Volby do pastorační rady farnosti

se konají tuto a příští neděli. Dostali jste hlasovací lístky. Zatrhněte na nich čtyři jména a při východu z kostela je vhoďte do urny.

2. Farní brigády
Děkujeme za brigádu minulého týdne, při které bylo dokončeno natírání plotu kolem fary.
Dnes po mši v 10.00 bude uzavření letní sezony s občerstvením a posezením na zahradě.

3. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice