Farní zpravodaj DoPoLí - aneb Dolnopočernický Lístek

Vychází zejména u příležitosti významných církevních svátků a událostí ve farnosti většinou 3-4 x ročně.

DoPoLí je interní občasník naší farnosti. Tady si můžete stáhnout plná znění jednotlivých již vydaných čísel DoPoLí ve formátu PDF.

Máte-li zájem, můžete si na adrese dopoli@farnostdolnipocernice.cz požádat o zasílání aktuálního čísla e-mailem (kteroužto službu poskytneme rádi, ale bez záruky).

(Pokud nemáte software pro čtení dokumentů v tomto formátu, použijte např. Adobe Reader nebo FoxIt Reader.)

Stáhněte si DoPoLí ...

Číslo 1/2023

Vyšlo 6. dubna 2023.

Číslo 3/2022

Vyšlo 11. prosince 2022.

Číslo 2/2022

Vyšlo 18. září 2022.

Číslo 1/2022

Vyšlo 1. května 2022.

Číslo 1/2020

Vyšlo 21. června 2020.

Číslo 2/2019

Vyšlo 26. října 2019.

Číslo 1/2019

Vyšlo 14. dubna 2019.

Číslo 3/2018

Vyšlo 25. listopadu 2018.

Číslo 2/2018

Vyšlo 17. června 2018.

Číslo 1/2018

Vyšlo 25. března 2018.

Číslo 3/2017

Vyšlo 26. listopadu 2017.

Číslo 2/2017

Vyšlo 18. června 2017.

Starší čísla - od roku 2007 - si můžete vyžádat na e-mailové adrese redakce DoPoLí.

Napište nám ...

Pokud byste měli jakýkoli příspěvek do DoPoLí nebo připomínku či návrhy k jeho zlepšení, zašlete nám je laskavě na e-mailovou adresu DoPoLí, kde bude Vaše zpráva uložena a zároveň přesměrována do e-mailové schránky administrátora farnosti, zodpovědného za vydávání DoPoLí, Tomáše V. F. Jirsáka Havrana, editora. Vaší zprávě se budeme věnovat co nejdříve.

Editorská poznámka:

Vyhrazujeme si právo příspěvek do DoPoLí krátit, aktualizovat informace v něm obsažené, opravovat evidentní omyly či překlepy a gramatické chyby, provádět drobné stylistické a grafické úpravy a podobně, to vše bez informování autora. V případě zásadnějších zásahů do příspěvku, zejména takových, které by mohly měnit obsah sdělení, si před zveřejněním vyžádáme souhlas autora. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosíme, abyste nás o tom včas informovali.

Příspěvky do DoPoLí zasílejte VÝHRADNĚ na adresu dopoli@farnostdolnipocernice.cz, nikoli na adresu farnosti, některých čiovníků farnosti apod., jinak Vám nemůžeme zaručit, že budou patřičně zpracovány. Chcete-li k příspěvku připojit fotografii nebo obrázek, které nemáte v digitální podobě, můžete nám je předat buď v kostele nebo na faře.