Kdy jsou v Dolních Počernicích bohoslužby?

Bohoslužby pro veřejnost jsou do odvolání zrušeny!!!

Je možné využít zamyšlení na každý den a dále nedělní komentáře k textům, které budou zveřejňovány spolu se zamyšlením.

Mimořádně  během velkých svátků - Vánoce, Velikonoce apod. - bývá pořad bohoslužeb zveřejněn předem na tomto webu i ve farním zpravodaji DoPoLí. Mimořádně se v neděli koná pouze jedna mše svatá v 9:00, když se má sejít celá farnost. Jde například o volby do rad farnosti, pokud nás navštíví nějaká významná návštěva nebo naplánuje den farnosti nebo třeba pouť. Informace o takové změně opět najdete na tomto webu a v DoPoLí. (aktuality ohledně bohoslužeb bývají v ohláškách, přesto doporučujeme, abyste si případné konání bohoslužby ověřili)