Kdy jsou v Dolních Počernicích bohoslužby?

Sledujte aktuální situaci a pořad bohoslužeb na hlavní straně a v ohláškách.

NEDĚLE

Od 8:30 a od 10:00 mše sv. v kostele.

Mše svatá v neděli 10.00 h je pouze během školního roku.

Každou třetí neděli v měsíci bývá od 10:00 mše sv. s programem pro rodiny s dětmi. Sledujte ale ohlášky, někdy se může přesunout z důvodu školních prázdnin na jiný termín.

Omezení počtu účastníků bohoslužeb

Od 12.10. se smí bohoslužeb v kostele účastnit pouze 10 lidí, kromě kněze, ministrantů a ostatního personálu. To se týká příštích dvou nedělí. Ostatní (20 osob) prosíme, aby zůstali přede dveřmi kostela, kam si mohou přinést židle. I tam se bude podávat sv. přijímání.

V sobotu 17.10.2020 v 18.00 bude mimořádně mše sv. 

Má platnost i pro neděli.

Mimořádně  během velkých svátků - Vánoce, Velikonoce apod. - bývá pořad bohoslužeb zveřejněn předem na tomto webu i ve farním zpravodaji DoPoLí. Mimořádně se v neděli koná pouze jedna mše svatá v 9:00, když se má sejít celá farnost. Jde například o volby do rad farnosti, pokud nás navštíví nějaká významná návštěva nebo naplánuje den farnosti nebo třeba pouť. Informace o takové změně opět najdete na tomto webu a v DoPoLí. (aktuality ohledně bohoslužeb bývají v ohláškách, přesto doporučujeme, abyste si případné konání bohoslužby ověřili)