Jak se v kostele opravovaly varhany

Záměr opravit kostelní varhany vznikl na začátku našeho tisíciletí. Po pár letech se to povedlo ...

Historie

Současný nástroj byl postaven pražským varhanářem Emanuelem Štěpánem Petrem kolem r. 1890. Jedná se o jeho ranější opus.

Em. Š. Petr se narodil 25. prosince 1852 v Opočně v domě číslo popisné 14 na Trčkově náměstí jako syn místního kantora Jana Petra. Vyučil se v Dobrušce, následně pracoval v několika pražských varhanářských firmách, ale i ve Wrocławi. V roce 1881 se osamostatnil a postupně vybudoval největší varhanářský závod v Praze. Za svůj život postavil okolo tři sta padesáti nástrojů v Čechách i zahraničí a ve své době patřil k nejvýznamnějším českým varhanářům. Postavil řadu zajímavých romantických nástrojů, z nichž můžeme jako reprezentativní nástroj zmínit varhany v kostele sv. Ludmily v Praze na Vinohradech z roku 1898. 

Předchozí jednomanuálové kostelní varhany pocházely z konce 18. stol. a vzaly zasvé při stavbě nynějších.

V r. 1918 byly rekvírovány pro válečné účely cínové prospektové píšťaly, nahrazeny byly zinkovými.

Emanuel_Stepan_Petr

Emanuel Štěpán Petr

(foto opocno-city.opocno.cz)

Zhodnocení stavu v roce 2011

oprava_varhan_zamer

V roce 2011 jsme si nechali aktualizovat záměr na opravu varhan, jehož součástí bylo zhodnocení stavu nástroje. Zpráva mimo jiné píše:

Varhany v dolnopočernickém kostele se dochovaly krom prospektu v původním stavu a představují nástroj ideální nejen k doprovodu liturgie, ale i pro drobnější koncerty duchovní hudby zejména z 2. pol. 19. a počátku 20. stol.

Celkový stav nástroje je úměrný jeho věku, řada komponent vykazuje různý stupeň opotřebení (klaviatura, traktura, vzdušnice), varhany jsou zaneseny prachem, alarmující je napadení aktivním červotočem, drobná poškození vznikla i neodborným laděním kovových píšťal.

Všechna tato poškození jsou však odstranitelná a varhany mohou po opravě sloužit další desítky let za předpokladu alespoň minimální údržby.

Nazrál už vhodný čas pro opravu varhan?

Jak to dopadlo?

Cena opravy varhan byla ve smlouvě stanovena na 370 000 Kč.

Farnost se během rekonstrukce rozhodla, že nad rámec domluvených prací nechá navíc vyměnit zinkový prospekt za cínový a nechá nově natřít a pozlatit dřevěnou varhanní skříň. Tím se cena zvýšila o 68 000 Kč.

Není však čeho litovat, neboť pan varhanář Stehlík odvedl skvělou práci a varhany jsou krásné nejen zevnitř, ale také zvenku a mohou tak opět dlouho sloužit.

Celková rekonstrukce varhan stála 438 000 Kč a byla ukončena 27.9.2016.

Farnost nakonec úspěšně vybrala celou částku. Děkujeme všem dárcům, kteří na opravu varhan přispěli!