Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je volený orgán farnosti, který má na starosti pastorační aktivity (např. duchovní obnovy, poutě, plesy,bohoslužby, farní setkávání, scholu...)

Členy pastorační rady jsou: P. Libor Ovečka, Mireia Ryšková, Pavel Herian - SHM Počernice, Hana Valentová, Jana Čiháková - za salesiánské spolupracovníky, Anna Kvaltinová , Tomáš Jirsák, Pavel Kriso, Marcela Krňávková - pastorační asistent, František Jakubec - kostelník

Dotazy na pastorační radu posílejte na email: farnost.dp@atlas.cz.

Provozně-ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán kněze zastupujícího farnost (administrátora). ERF se podílí na správě majetku farnosti (posuzuje výdaje na potřeby farnosti - na pastoraci, běžný provoz i opravy; kontroluje hospodaření farnosti; nakládání s pozemky)

Členy provozně ekonomické rady: P. Libor Ovečka, Stanislav Dvořák, Pavel Herian, Petr Marek,  Petr Bechyňák a Marcela Krňávková.

Dotazy na provozně-ekonomickou radu posílejte na email: farnost.dp@atlas.cz.