Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je volený orgán farnosti, který má na starosti pastorační aktivity (např. duchovní obnovy, poutě, plesy,bohoslužby, farní setkávání, scholu...)

Členy pastorační rady jsou: P. Libor Ovečka - administrátor, Mireia Ryšková - asistentka, Tomáš Jirsák - zvolený člen, Mirek Bulla - zvolený člen, Míša Regálová - zvolený člen, Jiří Cerman - zvolený člen a za salesiánské spolupracovníky, František Jakubec - kostelník a za salesiánské spolupracovníky, Eva Nožičková - za výuku náboženství, Pavel Herian - za SHM a za salesiánské spolupracovníky.

Dotazy na pastorační radu posílejte na email: parafa@farnostdolnipocernice.cz.

Provozně-ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán kněze zastupujícího farnost (administrátora). ERF se podílí na správě majetku farnosti (posuzuje výdaje na potřeby farnosti - na pastoraci, běžný provoz i opravy; kontroluje hospodaření farnosti; nakládání s pozemky).

Členy provozně ekonomické rady: P. Libor Ovečka, Stanislav Dvořák, Pavel Herian, Petr Marek,  Petr Bechyňák a Marcela Krňávková.

Dotazy na provozně-ekonomickou radu posílejte na email: farnost.dp@atlas.cz.