Homilie na 31. neděli v mezidobí 30.10.2022

30.10.2022, neděle, 31. v mezidobí

Lk 19,1-10

Evangelium nám předkládá pozoruhodnou scénu, kterou všichni známe. Dva lidé spolu rozpráví, jeden stojí na zemi a druhý je na stromě. Ten, který nepotřebuje lézt na stromy a který má pevnou stabilitu na zemi, je Ježíš. Děkujme Bohu, že i nás zve, abychom se o jeho stabilitu opřeli.

Projekt Zelená Evropa 19.11.2022

Zdravíme do celé farnosti!

Srdečně Vás jménem SHM - Počernice zveme spolu s Aničkou Regálovou na náš ekologický den s názvem: Projekt Zelená Evropa. Jedná se celodenní akci 19.11. 2022.

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 23.10.2022

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí 23.10.2022

1. Dámský klub se konal ve středu 19.10.

2. Konaly se hovory o víře ve čtvrtek 20.10.

3. Dnešní neděle je tzv. misijní neděle, tedy den modliteb za misie spojená se sbírkou na podporu papežských misijních děl. Naše farnost na ně přispívá ze společné pokladny.

Seznam akcí ve školním roce 2022/2023

Seznam akcí ve školním roce 2022/2023 ve farnosti Dolní Počernice
a ve farnosti Chvaly (Horní Počernice)

Mše svaté ve všední dny (Libor Ovečka)

Téměř denně v 8.00 (v sobotu v 8.30) na faře v bytě.  
(Nutno se předem domluvit s Liborem nebo s Mirej)

Homilie na 28.neděli v mezidobí 9.10.2022

9.10.2022, neděle, 28. v mezidobí

Lk píše o deseti uzdravených malomocných, ale jen jednomu Ježíš říká: Tvá víra tě zachránila. Nebyl pouze uzdraven, nýbrž mu Ježíš otevřel spásu.

Lk 17,11-19

Malomocenství nemuselo znamenat lepru, nýbrž i jiné podoby různých kožních nemocí. Z nějaké takové nemoci bylo deset mužů uzdraveno. Uzdravení měli oficiálně stvrdit kněží.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice