Ohlášky na 13.neděli v mezidobí 26.6.2022

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí 26.6.2022

1. Dnes byla poslední bohoslužba tohoto školního roku. Příští neděli už bude prázdninový provoz a bude pouze jedna mše sv., a to v 9.00 hod. Až zase 4. září budou dvě mše.

Po mši 4. září v 10.00 bude žehnání aktovek a posezení u ohně a opékání uzenin.

Z jednání pastorační rady ve dnech 24. května a 21. června 2022

Z jednání Parafy 24. května a 21. června 2022 – čím jsme se zabývali a zabýváme. Aktuální organizační informace budou včas v ohláškách.

  • Několik málo přípravných věcí pro Noc kostelů června 2022 (největší břímě nesla Draha Kráčmarová, za což jí patří veliký obdiv a veliké díky).
  • Organizace pouti farnosti na Svatou Horu u Příbrami 11. června 2022.
  • Organizace ohně po mši sv. (10:00) v neděli 19. června 2022 ku příležitosti konce školního roku a oslavy dne otců.
  • Organizace pouti v našem kostele srpna 2022 od 09:00 hodin.
  • Organizace žehnání aktovek po mši sv. (10:00) v neděli 4. září 2022 ku příležitosti začátku školního roku. Následovat bude opět oheň na zahradě fary.

Ohlášky na svátek Nejsvětější Trojice 12.6.2022

Ohlášky na svátek Nejsvětější Trojice 12.6.2022

1. Noc kostelů proběhla v pátek 10.6., a to zcela úspěšně. Je třeba za to poděkovat zejména Draze Kráčmarové i ostatním, kteří se na její přípravě a provedení podíleli. Zúčastnilo se jí 135 návštěvníků a samozřejmě ti, kteří ji realizovali.

2. Farní pout na Svatou Horu 11.6. úspěšně proběhla, zúčastnilo se jí 18 lidí z naší farnosti. Na Svatou Horu a do Dobříše jsme se dopravili čtyřmi auty.

Noc kostelů 2022

Program Noci kostelů 10. 6. 2022 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích

„Bůh stvořil všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré."

Homilie na neděli Seslání Ducha svatého 5.6.2022

5.6.2022, neděle, Seslání Ducha svatého

Dnešní slavnost závěr velikonoční doby, zítra pokračuje doba během roku. Dnešní slavnost souvisí s příští nedělí, slavností Nejsvětější Trojice. O ní se také obtížně káže právě proto, že v ní figuruje Boží Duch.

Dnešní svátek a všechny velikonoční svátky odpovídají historickým událostem Ježíšova zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a seslání Božího Ducha. Vědomě tyto události označujeme jako historické. My sice tak úplně neznáme jejich přesné datum, ale přesto byly zasazeny do konkrétních dějin tohoto světa a člověka a týkaly se konkrétních lidí v konkrétních dějinách.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice