Pozvánka pro děti na Zelený výlet

Zveme Vás na výlet pro děti ve věku cca 6-12 let, který se uskuteční na Zelený čtvrtek. Trasa není náročná (DP- HP). U malých dětí lze mít doprovod. Tento rok je tématem cesta za pokladem. Děti společně s dobrodruhem musí nalézt cestu k pokladu na konci duhy. Při cestě je čekají různé úkoly. Výlet zakončíme na faře v DP, kde bude malé občerstvení.

Nocování na farní zahradě

Zvány jsou děti, které zvládnou noc bez rodičů, věk není rozhodující.

Čeká nás: opékání buřtů, noční bojovka, hry, čtení a spousta zábavy

Sraz: v pátek 12.5. v 18:00 před farou

Konec: v sobotu 13.5. v 10:00 na farní zahradě

Adventní kalendář 2022

Každý den během adventu si adventní řidič vybarví při splnění jednoho či více z následujících úkolů příslušné políčko na silnici do Betléma:

  • modlitba, čtení Písma svatého
  • dobrý skutek, sebezápor
  • vzorné plnění svých každodenních povinností
  • splněné úkoly od rodičů
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice