Ples počernických farností 2023

Milí přátelé,

dlouho očekávaný  "Farní ples" se bude konat 28.1.2023 ve Chvalské stodole.

Doufejme , že to tentokrát vyjde a nic nám nebude stát v cestě.

Těšíme se na společně prožitý večer, s hojnou účastí hostů.

Ohlášky na hod Boží vánoční 25.12.2022

1. Vzadu v kostele jsou kalendáře, které věnoval Vítek Rada k rozdání. Rovněž nové Dopolí.

2. Pořad vánočních bohoslužeb je vyvěšen. V neděli je Boží hod vánoční, mše sv. jen v 10.00. Odpoledne možnost návštěvy jesliček.

Ohlášky na 3. neděli adventní

Ohlášky na 3. neděli adventní 11.12.2022

1. Pan arcibiskup vydal pastýřský list o mši svaté. V listě postupně probírá její strukturu a smysl. Zájemci si jej mohou přečíst, je k dispozici v zákristii.

Ohlášky na 1. neděli adventní 27.11.2022

Ohlášky na 1. neděli adventní 27.11.2022

1. V pondělí 21.11. bylo setkání zástupců farních rad našeho vikariátu s arcibiskupem Janem.

2. V úterý 22.11. se konalo jednání pastorační rady farnosti, zápis bude zveřejněn.

Adventní kalendář 2022

Každý den během adventu si adventní řidič vybarví při splnění jednoho či více z následujících úkolů příslušné políčko na silnici do Betléma:

  • modlitba, čtení Písma svatého
  • dobrý skutek, sebezápor
  • vzorné plnění svých každodenních povinností
  • splněné úkoly od rodičů
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice