Homilie na neděli velikonoční 25. 4. 2021

25.4.2021, neděle, 4. velikonoční – neděle Dobrého Pastýře. Neděle modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Děkujme Bohu za dar povolání, kterého se nám dostalo.

Jan 10,11-18

Svou pozornost dnes zaměřujeme na ty, které Bůh zvláštním způsobem povolává, aby zvláštním způsobem jemu patřili a jemu sloužili a svůj život jemu zasvětili. Zpravidla se tím myslí kněží a řeholnice a řeholníci. Toto je ale velmi zúžená představa o Božím povolání. Pokusme se tomu blíže porozumět.

Homilie na neděli velikonoční 18. 4. 2021

18.4.2021, neděle, 3. velikonoční

Vzkříšený Ježíš říká: Pokoj vám. Tento pokoj můžeme prožívat i my. Vzdejme Bohu chválu.

Hebrejské šalom znamená nejen neexistenci války a boje, nýbrž i pokoj s Bohem, společenství s Bohem. Proto zahrnuje i odpouštění hříchu. Hřích je zásadní rozpor člověka s Bohem.

Homilie na Hod Boží velikonoční 4. 4. 2021

4.4.2021 neděle, Hod Boží velikonoční

Slavíme Zmrtvýchvstání Páně, největší svátek, radostí a jásotem.

Jan 20,1-9

Jak reagovali lidé na prázdný hrob?

  • Marie Magdalská utekla a běžela k Petrovi,
  • Petr to viděl, ale nerozuměl,
  • Druhý učedník, kterého Ježíš miloval, to viděl a uvěřil.

Homilie ze soboty Zmrtvýchvstání Páně 3. 4. 2021

3.4.2021, sobota

Zmrtvýchvstání Páně

Všichni se těšíme, až skončí pandemie koronaviru, až skončí restrikce, omezující nás ve věcech, které máme rádi, a budeme moci začít zase žít naplno. Budeme se opět moci shromažďovat a nahlas zpívat, budeme moci chodit na koncerty nebo do divadla nebo do hospody.

Homilie ze Zeleného čtvrtku 1. 4. 2021

1.4.2021, čtvrtek – Zelený čtvrtek

Památka Ježíšovy poslední večeře se slaví každý den, ale dnes si ji připomínáme zcela zvláštním způsobem, dnes si připomínáme začátek.

Jan 13,1-15

Umývání nohou je projevem Ježíšovy lásky k jeho učedníkům. Evangelium říká: „Protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Homilie z neděle 25. 3. 2021

25.3.2021, čtvrtek – Zvěstování Páně

Dnešní svátek jsou malé Vánoce, nebo možná velké. Připomínáme si den, kdy se vtělil Boží Syn, kdy se stal člověkem, napřed tedy oplodněným lidským vajíčkem, pak embryem a plodem, aby se posléze narodil jako dítě. Dnešní datum bylo vypočteno tak, že od 25.12. se odečetlo devět měsíců.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice