Zamyšlení k mešním textům z 13. 5. 2023

Sobota 13. 5. 2023 – 5. týden velikonoční

Sk 16,1-10

Pavel přišel do Derbe a Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timotej. Byl to syn židovky, která se přidala k víře, a pohanského otce. Protože měl u bratří v Lystře a v Ikóniu dobrou pověst, chtěl si ho Pavel vzít s sebou na cesty.

Pozvánka na akci Setkání malých sportovců (SMS)

Milí spolufarníci,

všechny Vás zdravím, zvláště malé sportovce, jejich rodiče a prarodiče a s radostí přeposílám letáček a zvu na tradiční akci SHM klubu Praha – Počernice s názvem „Setkání malých sportovců“ (SMS). Akce se uskuteční 28.5.2023 od 14. do 17. hodin v Horních Počernicích na zahradě u fary naproti Kostelu Sv. Ludmily na Chvalech.

Zamyšlení k mešním textům z 12. 5. 2023

Pátek 12. 5. 2023 – 5. týden velikonoční

Sk 15,22-31

Apoštolové a starší se spolu s celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, a Silu – vedoucí muže mezi bratry.

Zamyšlení k mešním textům z 11. 5. 2023

Čtvrtek 11. 5. 2023 – 5. týden velikonoční

Sk 15,7-21

Když se (o obřízce na sněmu) dlouho tak a onak rokovalo, vstal Petr a promluvil k (apoštolům a starším): „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby přišli k víře.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice