Homilie na neděli 4. 7. 2021

4.7.2021, neděle – 14. během roku

Ježíš šel do svého domova, tam, kde by se měl cítit nejlépe a nejbezpečněji, ale ukázalo se, že si musí vytvářet jiný domov, že jeho pravý domov je jinde, mezi lidmi, kteří jej přijímali. Děkujme Bohu, že i nám dává domov, pravý domov, kde jsme přijímáni našimi nejbližšími.

Homilie na neděli 20. 6. 2021

20.6.2021, neděle – 12. během roku

Člověk může ve svém životě zažívat různé bouře: ve své rodině, ve svém manželství, ve vztazích na pracovišti nebo také na moři. Záchranou z bouří života je Bůh, ale člověk nesmí jen pasivně čekat na jeho zásah.

Homilie na neděli 30. 5. 2021

30.5.2021, neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

Slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Dotýkáme se velikého tajemství křesťanské víry. Vzdejme Bohu díky, že nám dává se tohoto tajemství dotknout, i když ho nemůžeme pochopit.

Homilie na neděli Seslání Ducha svatého 23. 5. 2021

23.5.2021, neděle – seslání Ducha svatého

Dnešní slavností se v liturgii uzavírá okruh velikonočních svátků, protože se uzavírá okruh velikonočních událostí, což bylo utrpení a smrt Ježíšova, jeho zmrtvýchvstání a právě seslání Ducha svatého. Velikonoce jsou největším svátkem, protože připomínají a oslavují zásadní událost záchrany člověka a lidstva.

Homilie na sedmou neděli velikonoční 16. 5. 2021 - Nanebevstoupení Páně

16.5.2021, 7. neděle velik. – Nanebevstoupení Páně

Z dnešní preface: Kristus vstoupil na nebesa, ale nepřestal být jedním z nás. My k němu patříme na věky. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.

I my s celý tvorstvem vzdáváme Bohu čest a slávu. Děkujeme mu a zároveň jej prosíme o odpuštění naší nevěrnosti a hříšnosti.

Homilie na neděli velikonoční 25. 4. 2021

25.4.2021, neděle, 4. velikonoční – neděle Dobrého Pastýře. Neděle modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Děkujme Bohu za dar povolání, kterého se nám dostalo.

Jan 10,11-18

Svou pozornost dnes zaměřujeme na ty, které Bůh zvláštním způsobem povolává, aby zvláštním způsobem jemu patřili a jemu sloužili a svůj život jemu zasvětili. Zpravidla se tím myslí kněží a řeholnice a řeholníci. Toto je ale velmi zúžená představa o Božím povolání. Pokusme se tomu blíže porozumět.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice