Články a informace pro potěchu ducha

Občas najdeme něco zajímavého a podnětného, co nás může posunout v našem duchovním životě. Dáváme to sem, třeba to pomůže i vám ...

Homilie na neděli 13. 6. 2021

13.6.2021, neděle – 11. během roku

Zásadní výpověď Písma je, že Boží království je blízko. To je naše naděje a naše životní jistota.

Homilie na neděli 6. 6. 2021

6.6.2021, neděle, slavnost Těla a Krve Páně

Mk 14,12-16.22-26

Četli jsme jednu z verzí vyprávění, co se událo při poslední večeři.

Co se dělo při poslední večeři má tři časové roviny:

Homilie na neděli 30. 5. 2021

30.5.2021, neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

Slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Dotýkáme se velikého tajemství křesťanské víry. Vzdejme Bohu díky, že nám dává se tohoto tajemství dotknout, i když ho nemůžeme pochopit.

Homilie na neděli Seslání Ducha svatého 23. 5. 2021

23.5.2021, neděle – seslání Ducha svatého

Dnešní slavností se v liturgii uzavírá okruh velikonočních svátků, protože se uzavírá okruh velikonočních událostí, což bylo utrpení a smrt Ježíšova, jeho zmrtvýchvstání a právě seslání Ducha svatého. Velikonoce jsou největším svátkem, protože připomínají a oslavují zásadní událost záchrany člověka a lidstva.

Homilie na sedmou neděli velikonoční 16. 5. 2021 – Nanebevstoupení Páně

16.5.2021, 7. neděle velik. – Nanebevstoupení Páně

Z dnešní preface: Kristus vstoupil na nebesa, ale nepřestal být jedním z nás. My k němu patříme na věky. A proto tě celý vesmír oslavuje a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.

I my s celý tvorstvem vzdáváme Bohu čest a slávu. Děkujeme mu a zároveň jej prosíme o odpuštění naší nevěrnosti a hříšnosti.

Homilie na šestou neděli velikonoční 9. 5. 2021

9.5.2021, neděle, 6. velikonoční

Dnešní texty z Písma mluví o lásce. 1 Jan 4: „Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha.“ A to je v moci lidské.

Homilie na pátou neděli velikonoční 2. 5. 2021

2.5.2021, neděle, 5. velikonoční

Dnešní slova evangelia jsou Božím pozváním k životu s ním, k životu, který čerpá sílu ze spojení s Ježíšem a který je plodný. Vzdejme za to Bohu díky.

Homilie na neděli velikonoční 25. 4. 2021

25.4.2021, neděle, 4. velikonoční – neděle Dobrého Pastýře. Neděle modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Děkujme Bohu za dar povolání, kterého se nám dostalo.

Jan 10,11-18

Svou pozornost dnes zaměřujeme na ty, které Bůh zvláštním způsobem povolává, aby zvláštním způsobem jemu patřili a jemu sloužili a svůj život jemu zasvětili. Zpravidla se tím myslí kněží a řeholnice a řeholníci. Toto je ale velmi zúžená představa o Božím povolání. Pokusme se tomu blíže porozumět.

Homilie na neděli velikonoční 18. 4. 2021

18.4.2021, neděle, 3. velikonoční

Vzkříšený Ježíš říká: Pokoj vám. Tento pokoj můžeme prožívat i my. Vzdejme Bohu chválu.

Hebrejské šalom znamená nejen neexistenci války a boje, nýbrž i pokoj s Bohem, společenství s Bohem. Proto zahrnuje i odpouštění hříchu. Hřích je zásadní rozpor člověka s Bohem.

Homilie na neděli velikonoční 11. 4. 2021

11.4.2021, neděle, 2. velikonoční

Janovo evangelium se ptá: Jak se z nevěřícího může stát věřící člověk? Jak jsme my osobně došli k víře? Vzdejme Bohu díky za víru, kterou máme.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice