Homilie na Hod Boží velikonoční 4. 4. 2021

4.4.2021 neděle, Hod Boží velikonoční

Slavíme Zmrtvýchvstání Páně, největší svátek, radostí a jásotem.

Jan 20,1-9

Jak reagovali lidé na prázdný hrob?

  • Marie Magdalská utekla a běžela k Petrovi,
  • Petr to viděl, ale nerozuměl,
  • Druhý učedník, kterého Ježíš miloval, to viděl a uvěřil.

Jak reagují lidé dnes na fakt, že hrob je prázdný, že Ježíš vstal z mrtvých?

  • Někteří tomu všemu nevěří a nezajímá je to.
  • Některé by to zajímalo, ale nechápou to a nerozumí a nepřijímají to.
  • A někteří věří, protože Ježíše milují, přesto že žil před dvěma tisíci lety a přesto, že to také nechápou.

On zemřel, protože jsme ho my lidé zabili, ale přesto žije, vstal z mrtvých, jak to bylo řečeno ženám, které přišly ke hrobu. Dnešního dne si to připomínáme zvláštním způsobem.

To je naše poselství celému světu. Leckdy to vypadá, že se o ně nekřesťanský svět moc nezajímá a že mu není srozumitelné, ale to není vinou obsahu našeho poselství, nýbrž je to vinou toho, jakým způsobem je předáváme.

Kdyby křesťané byli plni radosti a nadšení a kdyby byli známi jako ti, kdo mají každého rádi, bylo by jejich poselství mnohem srozumitelnější, účinnější a přitažlivější.

Už rok trvající restrikce brzdí naši radost a nadšení. Všichni se těšíme, až skončí pandemie koronaviru, až skončí restrikce, omezující nás ve věcech, které máme rádi, a budeme moci začít zase žít naplno. Budeme se opět moci shromažďovat a nahlas zpívat, budeme moci chodit na koncerty nebo do divadla nebo do hospody.

Restrikce, které platí, nás sice neomezují v našem duchovním prožívání, ale přesto jsou něčím tíživým. Člověk potřebuje svou radost a své přesvědčení dávat najevo a prožívat i s bližními, ve společenství.

Až tedy restrikce a zákazy skončí, budeme se moci radovat bez omezení, a to i z Kristova nového života.

Přesto se i teď radujme a jásejme, vždyť Kristus skutečně vstal z mrtvých. Celý svět je v moci Boží a on mu vládne svou láskou. Ale předal jej lidem, aby se jeho láska skrze jejich službu mohla uplatňovat. Radujme a jásejme, vždyť Kristus vstal z mrtvých.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice