Homilie na 1.neděli postní 26.2.2023

26.2.2023, neděle, 1. postní

Evangelium dnes mluví o nebezpečné situaci, totiž o situaci pokušení Ježíše ďáblem a vlastně i o pokušení každého člověka ke hříchu. Tomuto pokušení lze odolat, ale je třeba se přitom opřít o Ježíše.

Mt 4,1-11

Dnešní úryvek z Mt mluví o Ježíšově pokušení na poušti. Hrají v něm roli dvě osoby, Ježíš a ďábel. Ďábel si vyhlédl pro sebe výhodný okamžik. Ne když byl Ježíš plný síly, plný energie, nýbrž když byl vyčerpaný dlouhým půstem na poušti. Když byl na konci svých sil. Tehdy viděl ďábel svou šanci přiblížit se k Ježíšovi se svým pokušením. A tehdy mu začal nabízet chléb a službu andělů a vládu nad celým světem.

Ježíš ale všem pokušením odolal. Co by mohl získat krátkodobým utišením hladu, když jeho tužba se obracela k Otci? Co by byl mohl očekávat od možnosti létat na křídlech andělů, když jeho život byl zapsán na ruce Boží a v rukou Božích ležel? Co by byl mohl očekávat od vší nádhery světa, když přece přicházel z nádhery Boží a věděl, že se zase do nádhery Boží vrací?

Je snadné takovým nabídkám neodolat a chopit se příležitosti, chopit se možnosti zbohatnout, chopit se možnosti vládnout nad druhými lidmi, čím víc tím lépe.

Ďábel myslí jen s krátkodobou vyhlídkou a povrchně. Ježíš však ví, že všechno v tomto světě je stvořeno Bohem, ale že je to všechno pouhý odlesk, symbol, zrcadlový obraz Boží velikosti, který rychle mizí, avšak že to není Bůh.

Spolupracovat s ďáblem je riskantní a vždycky to končí špatně. To můžeme vidět na některých politicích, kteří propadají pokušení bohatství, vlády a moci.

Toho si jistě byl vědom i Ježíš. Mohl vyměnit to, co měl, nebo to, co jej momentálně tížilo, za krátkodobý zisk, za krátkodobé bohatství a krátkodobou vládu v tomto světě, ale co z toho?

Ježíš přišel na tento svět, aby lidem přinesl spásu na věky. Té je třeba se držet a nepodlehnout pokušení tohoto okamžiku.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice