Homilie na 14.neděli v mezidobí 3.7.2022

3.7.2021, neděle, 14. během roku

Přiblížilo se Boží království, jeho brána se nám otvírá, veselme se a radujme se.

Každopádně platí zvěstování podstatného poselství: Přiblížilo se Boží království.

Co si lidé mysleli, když slyšeli tato Ježíšova slova? Pokud je brali vážně a věřili jim, tak logicky očekávali, že už brzy nastane den posledního soudu, že se toho dožijí.

Jak tato slova chápeme dnes, po dvou tisících let? Očekáváme naplnění Božího království během svého života? Pravděpodobně ne, každopádně nás to neznepokojuje. Co tedy pro nás znamenají? Jsou pravdivá?

Nemáme důvod jim nevěřit, tak jako věříme jiným slovům Písma. Ale co znamenají, co znamenají pro nás?

Jsme zvyklí přemýšlet v čase, ve svém čase, a v prostoru, ve světě hmotného světa a hmotných těles. V tomto časoprostoru ale zvěst o Božím království chápat nelze, i když je vyslovena do našeho časového a prostorového života. Tato zvěst má přece duchovní charakter, duchovní význam. Přiblížení neznamená, že je o daný počet kilometrů blíž ani že se nám otevře o daný počet dnů dřív.

Bůh vstupuje do našeho světa. Ten sice zůstává na pohled stejný, jako byl dřív, ale přivádí nás ke skutečnostem, které jsou nové. Radost a naděje, bolest a utrpení nás spojuje s „lidmi světa“, se všemi lidmi, ale je radostí a nadějí přicházejícího království.

Boží kralování ovládá náš život, i když to třeba není viditelně poznat v tom, že by křesťané vždycky prožívali mír a pokoj, že by byli vždy šiřiteli pokoje. Přesto má v životě člověka smysl a dává mu smysl.

V čem je rozdíl mezi člověkem, který o Božím království neslyšel a nevěří v ně, a člověkem, který zvěst o něm přijal? Liší se nějak jejich život? Navenek ne nebo ne nutně.

Přijetí víry a křesťanské zvěsti ale dává člověku šanci na novou spiritualitu, otevírá se tím celý nový svět víry a věřícího společenství. Jestli této šance využijí, záleží na nich.

Člověk bez víry má zrovna tak šanci na vnitřní duchovnost, ale právě že bez víry. Je ale těžko hodnotit a poměřovat velikost jejich spirituality. Každá má svou velikost. Oba dva mohou jít cestou hledání spirituality, kterou jsou schopni sdílet s druhými.

Ježíšovo hlásání Přiblížilo se Boží království má smysl. Není lhostejné, zda to člověk ví nebo ne, má velikou cenu vědět to. Ale i bez víry v toto hlásání je Ježíšova cesta otevřena každému.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice