Homilie na 15.neděli v mezidobí 10.7.2022

10.7.2022, neděle, 15. v mezidobí

Lk 10,25-37

Miluj Pána, svého Boha, ze všech sil. Miluj svého bližního jako sám sebe.

My si klademe otázku, co máme dělat, jak máme jednat, co máme konkrétně učinit, jak se máme rozhodnout. Nějakou odpověď nám dává 5. kniha Mojžíšova když  říká: Budeš poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a zachovávat jeho příkazy a nařízení.

Bible, tedy Boží zjevení, Boží slovo by nám mělo pomoci orientaci, v rozhodování. Lukáš nám přece říká, co máme dělat. Ale ve skutečnosti nám podává jen všeobecnou instrukci, jakým principem se má naše jednání řídit. Konkrétní rozhodnutí je na nás, je to naše svobodné rozhodování.

Sv. Augustin shrnul tuto biblickou nauku do jedné věty:

Miluj a dělej, co chceš.

Podle lásky se hodnotí a rozlišují skutky lidí.

Když mlčíš, mlč z lásky,
když mluvíš, mluv z lásky.
Káráš-li, kárej z lásky,
odpouštíš-li, odpouštěj z lásky.

Měj v sobě kořen lásky, protože z tohoto kořene nemůže vzejít nic jiného, než láska.

Originál: (la) Dilige et quod vis fac. Zdroj: In epistulam Ioannis ad Parthos, tractatus VII,8 Zdroj: https://citaty.net/citaty/268147-aurelius-augustinus-miluj-a-delej-co-chces/

Bůh nám podle toho dává plnou svobodu, člověk smí dělat cokoliv chce, jen to musí být z lásky. Skrze svou lásku člověk poznává, co je dobré a co se sluší. Nikdy by nedělal něco, co není dobré, nýbrž zlé.

Není to však jen idyla lásky. Se svobodným rozhodnutím je spojena zodpovědnost. To znamená, že až se nás někdo zeptá, proč děláme to, co právě děláme, budeme schopni mu dát rozumnou odpověď. Život ve svobodě, vlastní zodpovědnosti a radosti je zároveň životem poslušnosti k Bohu, protože on od nás nežádá nic, čemu bychom nerozuměli. Ale pokud bychom jen poslouchali nesrozumitelné příkazy, bylo by naše jednání nezodpovědné a neobhajitelné.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice