Homilie na 22.neděli v mezidobí 28.8.2022

28.8.2022, neděle 22. v mezidobí

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. To je Boží přístup, Boží spravedlnost. Děkujme Bohu za ni.

Lk 14,1.7-14

To je situace, kterou dobře známe. Když někdo vzbuzuje zájem, v pozitivním nebo v negativním smyslu, když vzbuzuje pozornost, tak ho všichni pozorně sledují a také jeho jednání a jeho osobu komentují. Když důležitý politik pronese plánovaný předem oznámený projev, samozřejmě se to objeví v médiích. S projevem papeže je to stejně.

A tak to bylo zřejmě i v případě Ježíše. Byl pozván jedním farizeem k jídlu v den sobotní, o sabatu a on využil této příležitosti, aby vyložil přítomným kus své nauky. Před tím ještě stojí uzdravení vodnatelného člověka. I to jistě podnítilo komentáře ze strany znalců Zákona a jejich rozezlenost proti Ježíšovi. A teď se Ježíš obrací jak na hosty, tak na hostitele.

Oba se mají zamyslet nad svým jednáním. Ani host si nemá sám od sebe vybírat nejlepší místo, ani hostitel nemá své hosty vybírat podle jejich postavení a důležitosti, nýbrž má pozvat žebráky a mrzáky, chromé a slepé, tedy lidi, kteří mu nebudou moci pozvání oplatit.

Ježíš nás vybízí, abychom jednali podle příkladu jeho dobrého otce, tedy Boha, tak jak nám to ukázal svým jednáním: Bůh zve všechny bez výjimky a před Bohem nemá nikdo právo vyžadovat mimořádné místo, protože jsou všichni jako hříšníci odkázáni na jeho milosrdenství.

Když si takový člověk sedne na poslední místo, tedy ne proto, aby ho hostitel posadil na místo čestné. Když se tak nestane, zůstane spokojeně na posledním místě. Vždyť je to místo, které si sám vybral. Přesto ale i na posledním místě má co říct.

I poslední křesťan má mít svou hrdost a nemá být bezvládná figura bez vlastní vůle a bez vlastního názoru, kterou ostatní manipulují, nemá být poníženým služebníkem ostatních bez vlastního slova.

Jsme synodální církev, naše církev je synoda, společná cesta všech, na které může každý vyjádřit svůj názor a na které je každý člověk důležitý.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice