Homilie na 25.neděli v mezidobí 18.9.2022

18.9.2022, neděle, 25. během roku

Lk 16,1-13 / 16,10-13

Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci.

Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům.

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.

Být křesťanem neznamená, že by člověk musel být chudý. Je tu řeč o duchovním ideálu života Ježíšova učedníka, ne o ekonomických otázkách, takže zde nemůžeme vyčíst nic třeba o výši inflace nebo o cenách energií.

Služba mamonu neznamená, že člověk nemůže disponovat velkým bohatstvím. To nemusí být službou mamonu. Služba mamonu znamená, že člověk kvůli penězům nebo pro svůj pohodlný život je ochoten obětovat mravní hodnoty jako je pravdomluvnost, poctivost, úcta k druhým, ochota pomoci, obětavost, … Ty člověk klidně zradí, když jde o získání peněz nebo vůbec majetku. Někteří dnešní politici možná takto slouží mamonu.

Majetek, vlastnictví není mravní hodnotou, je to pouhý hodnotový statek, který člověku nepřináší radost a pokoj v duši. Ten člověku nesou mravní hodnoty, které jsou charakteristikami jednání, lidského činu.

Člověk jedná mravně dobře, aby tvořil, realizoval mravní hodnoty. Anebo jedná mravně zle, aby tvořil hodnotové statky. Tím už dosáhl toho, co chtěl, a žádná radost v Božím království mu z toho neplyne. Kdo slouží mamonu, myslí v první řadě na sebe a na svůj zisk a prospěch.

Kdo slouží Bohu a ne mamonu, ten žije evangelním způsobem, žije podle evangelia, a má jasnou perspektivu života. Nejde mu v první řadě o peníze a bohatství, nedává se vidinou bohatství zotročit.

Mít bohatství není samo o sobě nic špatného. Naopak. Člověku to dává možnost pomáhat lidem chudým, podporovat charitativní akce a smysluplné projekty a ovlivňovat veřejný život ve prospěch dobra, spravedlnosti, kultury a krásy.

To je poselství Ježíšovo, které nám ukazuje duchovní cestu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice