Homilie na 3. neděli adventní 11.12.2022

11.12.2022, 3. neděle adventní

1. Dnes je 11. prosince a my slavíme několikanásobný svátek. Osmého prosince se slavila slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Ona byla svými rodiči, Jáchymem a Annou, počata bez dědičného hříchu, což znamená, že mezi ní a Bohem nikdy nebyla odcizující vzdálenost a nikdy ji nemusela překonávat. Jména rodičů Panny Marie se v Bibli nevyskytují, známe je pouze z apokryfního evangelia, tedy z takového, které se tváří jako evangelium, ale ve skutečnosti jím není.

2. Zároveň je to svátek vzniku salesiánského duchovního a pedagogického hnutí a salesiánské kongregace. V roce 1841 Jan Bosco ukončil studia teologie a byl vysvěcen na kněze. Pár měsíců po svém kněžském svěcení se právě 8.12. potkal s malým zednickým učněm, který se v otrhaných šatech neodvážil vejít do kostela. V tu chvíli se Jan Bosco rozhodl, že se bude věnovat právě takovýmto lidem. Jeho životní dílo se rozrostlo a jeho plodem je salesiánská kongregace, dcery PM Pomocnice a např. salesiánští spolupracovníci. V jeho díle pokračujeme i my.

3. A za třetí dnešní den je také třetí nedělí adventní. Úryvek z evangelia (Mt 11), připadající na dnešní neděli, říká kromě jiných věcí, že ti, kdo nosí jemné šaty, jsou v královských palácích. Dnes by to nebyly paláce královské, nýbrž sídla církevní a politické moci.

Když to vztáhneme na církevní dějiny, znamená to, že bohatství církve je překážkou věrohodnosti jejího svědectví. Církev bohatá není věrohodná a nemůže svědčit o Kristu.

Měla by svědčit o Bohu, o Ježíši Kristu, který žil životem chudého člověka. Měla by svědčit o přednosti duchovních statků před materiálním bohatstvím, ale přitom si zajišťuje bohatství pro své pohodlí a pro budoucnost. A nejde jen o to, kolik peněz církevní představitelé skutečně mají, ale jde o to, na čem jim skutečně záleží. Jde o to, čemu skutečně slouží, zda Božímu lidu a Božímu království, nebo sobě a svému bohatství a své církevní a politické moci, své slávě.

Pravé služebníky Boha a církve nenajdeme tam, nýbrž někde jinde, tam, kde žijí lidé chudí, ale přesto bohatí svou vírou.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice