Homilie na 3.neděli v mezidobí 22.1.2023

22.1.2023, neděle, 3. v mezidobí

Mt 4,12-23

Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.

Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.

Těmito výzvami končí v evangeliu etapa Jana Křtitele a začíná etapa Ježíšova působení, která je vrcholem dějin spásy.

Čteme tu dvojí výzvu adresovanou dvěma různým skupinám: za prvé všem posluchačům a za druhé specificky těm, které si Ježíš vyvolil, aby ho následovali a byli jeho apoštoly, spolupracovníky.

Tu první výzvu můžeme vztáhnout i na sebe, my všichni tady přítomní.

Tu druhou mohou na sebe vztáhnout jenom někteří, totiž ti, které Ježíš zvlášť povolává.

Ale vlastně je to jinak, obě výzvy platí pro všechny. Všichni v církvi se mají obrátit a všichni jsou povoláni, aby byli kazateli nebeského království.

To, že někteří přijímají svěcení a s ním spojenou zodpovědnost neznamená, že ti ostatní, laici, nesou menší zodpovědnost. I oni totiž přijímají svátost křtu, která je vede do společenství s Bohem.

V církvi jsou si všichni rovni, laici i lidé vysvěcení ke zvláštní službě Božímu lidu. Všichni jsou nositeli obou výzev obsažených v evangeliu a zodpovědnosti za jejich naplňování.

Neděle Božího slova

22. 01. 2023

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v celé církvi slavit jako neděle Božího slova. Česká biskupská konference pořádá proto sbírku ve prospěch biblického apoštolátu o této neděli, aktuálně tedy 22. ledna 2023. Podle rozhodnutí ČBK zašlou jednotlivé farnosti výtěžek sbírky na příslušné biskupství, které po shromáždění prostředků zašle celkovou částku na ČBK. Pak podle ustanovení ČBK obdrží 50 % výtěžku sbírky České katolické biblické dílo a 50 % Česká biblická společnost.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice