Homilie na 32. neděli v mezidobí 6.11.2022

6.11.2022, neděle, 32. v mezidobí

Lk 20,27-38

V evangeliích se najde více míst, kde Ježíšovi odpůrci mu kladou otázky, o kterých jsou přesvědčeni, že na ně znají odpověď. Ježíš však vždycky reagoval svou odpovědí nebo svou otázkou, kterou provokatéra umlčel.

Jedna taková situace je popsána v dnešním úryvku z Lk. Saduceové, kteří byli přesvědčeni, že není žádné vzkříšení z mrtvých a že člověkova smrt je definitivní, předkládají Ježíšovi situaci, kdy podle levirátního zákona několik bratrů mělo za manželku tutéž ženu. Zákon stanovoval, že když zemře bezdětný muž, má pro něj zplodit děti s jeho manželkou jeho bratr.

To tedy nebylo nemožné, levirátní zákon skutečně platil. Řešil však situaci v tomto životě na zemi, totiž aby zemřelý bratr nezůstal bez potomků, aby byl zachován jeho rod. Ježíš však vysvětluje, že pro ty, kdo budou uznáni hodnými, aby dosáhli vzkříšení mrtvých, budou platit úplně jiné vztahy. To, že s tím my máme problém a nedovedeme si to představit, neznamená, že žádné vzkříšení neexistuje.

Mnozí křesťané nevěří, že existuje nějaký život po smrti člověka a že oprávněně očekáváme vzkříšení mrtvých. Ale ono přesto přijde. Ne ovšem tak, že molekuly tvořící jeho tělo za života budou sesbírány a z nich bude sestaveno jeho tělo. Zmrtvýchvstání znamená, že tentýž člověk, který umřel, bude žít dál, i když v nehmotném světě. Identita každého jednotlivého člověka bude zachována, každý člověk je uložen v Boží paměti, Bůh na nikoho nezapomene. Otázka, co s ním bude v mezičase mezi jeho smrtí a zmrtvýchvstáním, je naše lidská otázka v našem hmotném světě, kde běží čas. Ale v posmrtném životě nemá smysl.

Do věčného života s Bohem jsme všichni pozvání, i když si ho nedokážeme představit. Jenom víme, že to bude svět a život velmi lákavý. Není důvod, aby se ho člověk bál. Těžké může být umírání, ale ne život s Bohem. Dokud je člověk mladý, moc na to nemyslí. Když zestárne a vidí, že se to blíží, že je to čím dál víc aktuální, že bude muset tento krásný svět opustit, může se na život s Bohem čím dál víc těšit.

Nesmrtelnost Smrtelný člověk se spojuje s nesmrtelným životem a tak dostává nesmrtelnost.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice