Homilie na 33. neděli v mezidobí 13.11.2022

13.11.2022, neděle, 33. během roku

Pozor na falešné proroky. Chodí jich po tomto světě docela dost. My se však nedejme svést na jejich cestu. Děkujme Bohu, že se nám dává aspoň vzdáleně poznat.

Lk 21,5-19

Dejte si pozor, abyste se nenechali svést. Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem to! Já vám skutečně přináším záchranu a spásu. Pojďte za mnou, já vyřeším vaše problémy.

A skutečně, takových lidí je ve veřejném životě i v církvi docela dost. Tváří se jako spasitelé světa. Nepovyšují se nad Boha, ale tvrdí, že jsou to jedině oni, kdo chápe Boží zjevení, kdo vlastní pravdu, a že ostatní jsou heretici svádějící lid na falešnou cestu. Kdo za nimi jde, bude věčně trpět v pekle.

Podle nich, pokud takový svůdce Božího lidu, ať kněz či biskup či sám papež, nebude konat pokání a zemře v zatvrzelosti a vzpouře proti Bohu, bude věčně zavržen v pekle.

K těmto samozvaným spasitelům patří třeba + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu, + Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři

Nebo např. biskup Vigano.

Zatímco papež František se netají svými postoji vycházejícími vstříc lidem, každému člověku, biskup Vigano je známý svým konzervatismem a tím, že by chtěl církev uzavřít komunikaci s ostatním světem. K jeho zastáncům, kterým se nelíbí třeba papežův vstřícný postoj k homosexuálům a který se snaží vycházet vstříc lidem, kterým se rozpadlo manželství, se řadí také vlivný americký kardinál Raymond Burke.

Papež zastává vstřícný postoj vůči lidem, kteří mají problémy v manželství nebo vůči homosexuálům, jak nám to nařizuje křesťanská láska a církevní nauka, ale tito lidé jsou zásadně proti tomu. Podle nich jde o hříšníky, kteří skončí v zavržení, v pekle.

To jsou ti, kdo popírají platnost papežské volby a tvrdí, že František není papež, nýbrž odpadlík a heretik. II. vatikánský koncil byl podle nich heretický a neplatný. Prohlašují se za pravé spasitele a za jediné držitele pravdy, ale stojí proti autoritě a nauce církve.

Říkají, že jedině ten, kdo nepodporuje současného pseudopapeže, dá se na pokání a ztotožní se s jejich pravdivým a jediným katolickým učením, může dojít spásy.

Jejich učení má i své politické aspekty, staví se proti užívání vakcín proti koronaviru, případně popírají existenci covidu, podporují Putina a jeho válku na Ukrajině, podporovali Trumpa v prezidentských volbách v USA, …

Před takovými ultrakonzervativci nás varuje evangelium. Nedejme se svést na falešnou cestu.

Jak asi víte, já mám kritický postoj k některým autoritám v církvi, ale ne ke všem. Lépe řečeno mám pozitivní postoj vůči autoritám v církvi, ale ne ke všem, ne k těm, které utkvěly v minulém či předminulém století, které se povyšují nad ty, kterým by měly sloužit, kterým jde o vlastní moc a slávu a o vlastní majetek. Kristus vydal sám sebe pro záchranu všech lidí. Jestliže ho chceme následovat, musíme být jako jedinci i jako církev všem otevření.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice