Homilie na 6.neděli velikonoční 14.5.2023

14.5.2023, neděle, 6. velikonoční

Jan 14,15-21

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. … Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje.

V evangeliu jde o lásku jako motiv k dodržování přikázání. Ona je nosnou silou, protože je to vždycky odpověď láskou na lásku, tedy láskou člověka na lásku Boží. To znamená, že naší lásce vždycky předchází láska Boží k nám.

Za přikázáními je vidět Boha, který nám skrze své příkazy ukazuje, jak má člověk žít, aby jeho život byl naplněný a úspěšný. Jeho přikázání jsou výrazem jeho péče o člověka.

Je ovšem těžké vidět za přikázáními výraz Boží lásky, jestliže stavíme svou svobodu, nezávislost a sebeurčení, tedy sebe sama, na první místo ve svém žebříčku hodnot.

Ježíš si nechce vynutit zachovávání přikázání, příkazů a zákazů, jak je známe z Desatera a z mnoha jiných textů v Písmu. Nechce si je vynutit tím, že by učedníkům vyčítal, že jej dost nemilují.

Přikázání v evangeliu podle Jana jsou totiž něco jiného příkazy a zákazy, vlastně jde o přikázání jediné, k jakému není třeba nikoho nutit, totiž přikázání lásky. To je vlastně jediné přikázání. Zachovávat je není těžké. Pro toho, kdo miluje Ježíše, je samozřejmostí a věcí lehkou a radostnou milovat i všechny bližní.

Bernhard Häring, německý teolog druhé poloviny minulého století, napsal knihu Láska je víc než přikázání. Pro toho, kdo má rád Ježíše a bližní, není nikdy problém najít, jak má jednat, co má dělat. To je konkrétní obsah přikázání. Někdy to může znamenat opustit přikázání, nesplnit je, aby člověk mohl splnit přikázání nejvyšší, přikázání lásky. Každému je dána tato svoboda a tato vlastní zodpovědnost. Na vlastní zodpovědnost člověk a křesťan nesplní, co je mu přikázáno, aby mohl naplnit, co mu přikazuje láska.

Třeba člověk se rozhodne porušit svou křesťanskou povinnost a nejde v neděli do kostela, aby mohl pomoci člověku v nouzi, který jeho pomoc potřebuje.

Tento princip se ovšem nesmí zneužívat. Sv. Augustin říká: Miluj a dělej, co chceš. To neznamená, že máme volnost dělat si, co se nám líbí, nýbrž že máme jednat s láskou a pak poznáme, co máme správně dělat. Neboť platí, co říká Ježíš: Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, i když to třeba bude znamenat nesplnit literu zákona, abych mohl naplnit jeho ducha.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice