Homilie na 7.neděli v mezidobí 19.2.2023

19.2.2023, neděle, 7. v mezidobí

3M (Lv) 19,2 říká: Buďte svatí, poněvadž já jsem svatý. To je pozvání ke svatosti, o kterou má člověk usilovat. Ovšem ke svatosti lidské, ne Boží. Bůh o žádnou svatost usilovat nemusí.

Mt 5,38-48

Poslední věta dnešního úryvku z horského kázání říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Co to znamená?

A předtím se vysvětluje, co to znamená milovat své nepřátele. Neříká se tu ale, že křesťan má být otloukánek, vůči kterému si lidé mohou dovolit cokoliv. Ale říká se tu: Nehledejte vlastní prospěch, nýbrž prospěch svých nepřátel. Vaše dobrota tak zvítězí nad jejich zlobou.

Mít své nepřátele v nenávisti je docela běžné. Oni jsou přece ti, kdo mi škodí a působí mi zlo. Já sice nechci být jejich nepřítelem, ale co mohu dělat?

Ježíš nám ale nedává návod k jednání na rovině přirozené, naopak na rovině nadpřirozené. Nežádá od nás něco obvyklého, nýbrž něco, co můžeme zvládnout jedině s jeho podporou, jedině mocí Boží. Zrovna tak jako když nám říká Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Co to znamená být dokonalý? Jak bychom mohli dosáhnout Boží dokonalosti? Vždyť dokonalý je jedině Bůh a v jeho dokonalosti se mu člověk nemůže nikdy rovnat. Ale Ježíš nechce vysvětlovat filosofický termín dokonalosti.

Dokonalost člověka má být samozřejmě dokonalostí lidskou, ne dokonalostí Boží. Máme naplnit všechny možnosti, které naše bytí má. Samozřejmě tak nedosáhneme dokonalosti Boží, to od nás ale Ježíš nežádá. Máme ale dosáhnout dokonalosti lidské, k té jsme povoláni.

Člověk se musí povznést nad rovinu přirozeného zisku a přirozených zájmů, ale to je právě to obtížné. Není to snadné, když má člověk rodinu, když chodí do zaměstnání, ve kterém musí obstát v konkurenci s druhými, o to víc když samostatně podniká apod.

Ale o tom je právě řeč. Křesťané jsou obrovskou silou, když to dokáží. Pak mohou pohnout církví, společností, světem. Předpokladem je, že ustoupí od svých zájmů a od svého prospěchu a od svého sobectví a stanou se „dokonalými“, budou se radovat, nenechají se sužovat starostmi a problémy.

V čem má spočívat člověkova dokonalost? V tom, že má rád lidi, že miluje i své nepřátele, ty, kdo ho pronásledují a modlí se za ně, že se nemstí, ale přeje jim dobro. Tak jako nebeský Otec.

19.2.2023, neděle v 10.00, 7. neděle v mezidobí

Pro mši s dětmi, se křtem:

Poslední věta dnešního úryvku z horského kázání říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Samozřejmě nemůže být nikdo dokonalý jako Bůh, ale může být dokonalý jako člověk, mít rád lidi, radovat se z života, radovat se, že i druzí lidé mají rádi jeho. A může být dokonalý jako křesťan. Tato křesťanská dokonalost se liší od obecně lidské dokonalosti tím, že navíc čerpá sílu od Boha, a to skrze modlitbu, svátosti a život s církví.

Ke křesťanské dokonalosti nám Bůh nabízí pomocnou ruku mnoha různými způsoby. Jedním z nich je i křest, kterým jsme přičleněni ke Kristu.

Teď mají být pokřtěny dvě děti a církev, i toto přítomné společenství církve, se z toho raduje.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice