Homilie na Hod Boží vánoční 25.12.2022

25.12.2022, neděle, Hod Boží vánoční

Narodilo se dítě, syn, dítě, o kterém téměř nikdo nevěděl. A přesto právě on byl Spasitelem světa. Veselme se a radujme se a děkujme Bohu, že nám dal se toho dožít.

Ježíš se narodil do kontroverzního světa, kde částečně vládlo násilí, okupace cizím státem, kde byli lidé odsuzováni na základě falešných obvinění, …

Tak to bylo tehdy, a tak je to i dnes, po dvou tisících let působení křesťanství. Ale zlo neovládá všechno, lidé se mohou přes všechno zlo radovat a milovat, prožívat přátelství.

Vánoce jsou krásný čas, ale ne pro všechny. Mysleme na ty lidi, kteří trpí bídou, kteří nemají na zaplacení nájemného, kteří nemají na slavnostní vánoční jídlo, kteří jsou sami, kteří jsou nemocní.

Mysleme na ty, kteří trpí válkou, kteří na Ukrajině bojují o svou zem, kteří jsou hnáni do boje proti své vůli, kteří ve válce umírají, kteří ztrácejí své příbuzné a přátele, …

Mysleme při tom na Ukrajinu jako zem i jako svébytný státní útvar, o jehož existenci teď jde.

Na pozadí války je těžko hlásat pokoj a tvářit se, že válka neexistuje a že světem vládne vánoční nálada, vánoční pohoda a idyla.

Přesto je dnes den radosti, oslava života, oslava naší záchrany. Nebuďme zase příliš skeptičtí. Vehnat Ukrajince i Čechy a nás všechny, kteří tu žijeme, do ponuré nálady a beznaděje by bylo už částečné vítězství těch, kdo vedou válku. Nezvítězí přece válka a násilí, nakonec zvítězí pokoj a radost. To je vidina, které se musíme držet. To je Boží dar, který oslavujeme o Vánocích.

Boží Syn se narodil jako člověk. Tehdy vlastně anonymně, téměř nikdo o něm nevěděl. Teď ho oslavuje celý křesťanský svět, všichni, kdo o něm vědí. Nejen ti, kdo chodí každou neděli do kostela, ale i ostatní křesťané, kteří nejsou pravidelnými účastníky bohoslužeb, ale žijí z lásky a pravdy o Bohu. Oslavují ho a radují se z něj všichni lidé dobré vůle.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice