Homilie na Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1.2023

1.1.2023, neděle, slavnost Matky Boží, Panny Marie

Dnešní den je slavnost Matky Boží, Panny Marie a zároveň byl vyhlášen jako Světový den míru.

Týden po slavnosti Narození Páně (tj. v oktávu) slavíme Marii jako Matku Boží: tato slavnost těsně souvisí s tajemstvím vtělení Slova, Božího Syna, a určitým způsobem završuje týdenní slavení vánočního tajemství.

Tento svátek oslavuje Pannu Marii jako tu, která měla a má zvláštní postavení v celém lidstvu, totiž že porodila Ježíše, Božího Syna. Bůh si k tomuto úkolu vybral právě ji. Ona samozřejmě o tomto vyvolení o tomto úkolu neměla tušení. Souvisí to s pojmem dědičného hříchu, kterým ona jediná nebyla postižena, ale to samozřejmě také nevěděla. „Dědičný hřích“ je teologický pojem, který v její době nebyl znám.

Lukáš mluví o obřízce. Obřízka byla znamením smlouvy mezi Bohem a izraelským národem. Tato obřízka začleňuje Ježíše do konkrétního lidského a náboženského společenství.

Jeho jméno, Jehošua – Bůh zachraňuje, naznačuje, že v jeho osobě Bůh uskuteční něco nového, co převyšuje podobu smlouvy starozákonní: v Ježíši Bůh zachraňuje a přináší plnost života (to je význam jména "Jehošua"). Jméno Ježíš je totožné se jménem Jozua a bylo to v Izraeli obvyklé jméno.

Mnozí lidé počínaje Jozuem nesli v dějinách Izraele toto jméno, avšak nikdo neuskutečnil jeho význam. Teprve Ježíš naplnil smysl tohoto jména, skrze něj Bůh zachraňuje lidstvo. Ježíš vstoupil do chrámu, ne však aby byl posvěcen, ale aby posvětil, ne aby byl očištěn, ale aby očistil a přivedl izraelský národ i mnohé další lidi k hlubší smlouvě a společenství s Bohem.

Světový den míru je svátek Římskokatolické církve věnovaný míru a slavený 1. ledna. Byl zaveden v roce 1967. Byl inspirován encyklikami Pacem in Terris a Populorum Progressio papežů Jana XXIII. a Pavla VI. 

Je třeba tento svátek nezaměňovat s Mezinárodním dnem míru, který vyhlásila OSN. Mezinárodní den míru (anglicky International Day of Peace) se slaví každý rok 21. září. Věnován je míru, tedy absenci války. Svátek si připomíná mnoho zemí, politických skupin, vojenských skupin a lidí. Poprvé se tento den slavil v roce 1981.

Je třeba si Světový den míru připomínat vzhledem válce, která se vede na Ukrajině.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice