Homilie na Květnou neděli 2.4.2023

2.4.2023, neděle, Květná

Průvod do kostela

Mt 21,1-11

Blízcí i vzdálení učedníci Ježíše při vjezdu do Jeruzaléma doprovázeli s nadšením. Nadšení rozšířil Ježíš a jeho učedníci v celém Jeruzalémě, „vzrušení zachvátilo celé město“.

A to ještě obyvatelé Jeruzaléma ani Ježíšovi učedníci nevěděli, co se za pár dní stane, že skutečně bude důvod k nadšení, že Ježíš udělá svůj největší zázrak a vstane z mrtvých.

Ovšem předtím ještě budou muset prožít největší katastrofu svého života a být svědky jeho umučení a smrti na kříži. To byly dny hrůzy, které budou konečnému vítězství života předcházet a o kterých při jeho vjezdu do Jeruzaléma ještě neměli tušení.

Blížil se svátek paschy, Velikonoce. Ty Velikonoce, o které šlo, mnoha lidem úplně změnily život. Toho, koho viděli umřít na kříži, najednou viděli živého. Smrt byla poražena, to, co viděli, byla smrt smrti a nový život.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice