Homilie na neděli 12. 12. 2021

12.12.2021, neděle, 3. adventní

Lk 3,10-18

Dnešní neděle se jmenuje Gaudete – Radujte se.

„Gaudete in Domino semper, iterum dico gaudete“. – Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

Jan volal po obrácení. Nyní se ho lidé ptají na konkrétní pokyny, co znamená obrátit se. Jan poukazuje na slabá místa v jejich životě, na pokušení ke zlu. V životě člověka se najdou často taková slabá místa, temná místa, kam by člověk nechtěl, aby padlo světlo, kde člověk rád podléhá pokušení k činům, o kterých ví, že by je dělat neměl. Jsou to věci, které by člověk nechtěl, aby vyšly najevo. Tak jako třeba celníci, kteří ve skutečnosti vybírají víc, než je stanoveno.

Jan ovšem nežádá nic mimořádného, jen řádné plnit povinnosti svého stavu a zaměstnání. Nezneužívat svého postavení k vlastnímu obohacení na úkor druhých, na úkor společnosti. Nedopouštět se násilí nebo vydírání.

Tak člověk připravuje cestu Pánu. o němž Jan říká, že bude křtít Duchem svatým a ohněm. Oheň je světlo, které prosvítí všechna naše temná místa, všechno nepravé spaluje, oheň je také nadšení.

Před námi tedy stojí otázka: Jsme plni Ducha svatého a ohně?

Církev jako synoda je nové i staré pojetí církve. Církve byla kdysi Božím lidem, pak byla tato myšlenka na dlouhá staletí jakoby zapomenuta. Obnovil ji II. vatikánský koncil. Přesto např. Pavel VI. vydal encykliku Humanae vitae o své vůli, proti doporučení příslušné komise.

Papež je pozemskou hlavou církve, ale nerozhoduje sám. Naslouchá biskupům z jednotlivých místních církvi, tedy diecézí. Pro řešení důležitých otázek svolává biskupskou synodu, která o věci debatuje a pak rozhoduje hlasováním. Takto vyjádřené mínění považuje papež pro sebe za závazné. Dokument, který pak vydá, nejsou rozhodnutí jen jeho, nýbrž i sboru biskupů, který se ovšem liší od všeobecného koncilu.

Tento princip se má promítat i do farností, tedy i do Dolních Počernic.

Teď už nezbývá moc času do Vánoc, ale v lednu se touto problematikou budeme zabývat. Vademecum neboli příručka je základní dokument, o který se můžeme opírat.

Iniciativa lidí z kostela je vítána.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice