Homilie na neděli 12. 9. 2021

12.9.2021, neděle, 24. v mezidobí

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě.“ Ale život křesťana nemusí být utrpením, právě naopak. Má to být život v radosti. Když je to život v utrpení, je to špatně, je to zlo, kterému se ale nemůžeme vyhnout. Ale za radost svého života vzdejme Bohu dík a chválu.

Mk 8,27-35

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.

Vypadá to, že nás Ježíš vybízí k sebezáporu a k nesení našeho kříže, který je křížem utrpení a bolesti. Boží Syn trpěl za nás, i my máme trpět s ním. Vypadá to, že snad máme dokonce milovat utrpení. Kdo víc trpí, je považován na svatějšího člověka.

To ale není pravý smysl Ježíšových slov. Nikdo přece nemá radost, že trpí a má bolesti. To by byl zvrácený masochismus – člověk má požitek z vlastní bolesti, tak si ji sám způsobuje. Ani Ježíš na kříži se neradoval z toho, že trpí a umírá. Bolest, utrpení je přece vždycky zlem.

Bůh nestvořil člověka, aby v tomto světě trpěl, nýbrž aby prožíval radost. Názor, že člověk má trpět a že štěstí bude až v nebi, je zvrácenost. Aby někdo dobrovolně vyhledával bolest, není normální a nelze k tomu radit.

Jinou věcí ovšem je, když člověk s trpělivostí přijme bolest, které by se sice mohl vyhnout, ale za cenu ztráty něčeho jiného, něčeho velkého a důležitého. To byl postoj hrdinů, kteří se raději nechali mučit a raději umřeli, než aby zradili své přátele, než aby prozradili něco, co mělo zůstat v utajení. To byli mučedníci.

Co si ale máme myslet o kajícnících, kteří sami sebe mrskali důtkami, aby si způsobovali bolest? Nejsou oni důkazem, že člověk může milovat bolest a utrpení? Že z něj může mít radost?

Víme přece, že ke konci středověku existovali tak zvaní flagelanti (z lat. „flagellans“  bičující), česky sebemrskač nebo mrskač. To byli přívrženci exaltovaného asketického hnutí, kteří se na veřejnosti bičovali a chtěli tak pohnout své spoluobčany k pokání před nadcházejícím soudem světa. Je ovšem třeba říci, že bolest, kterou si způsobovali, nebyla ani pro ně zdrojem požitku a radosti, to by bylo zvrácené. A je třeba také podotknout, že to nebyla církví schvalovaná praxe, papež Urban IV ji zakázal. (Byl papežem od r.1261 do 1264.) Přesto existovala v jižní Evropě a ve španělských koloniích až do 19. století.

Nést svůj kříž, přesto že je obtížný, člověk může se sebezáporem a s vydaností jako způsob následování Krista. Nese ho sice s trpkostí, ale nese ho dál, a to z lásky k Bohu i bližnímu. Prožívá při tom radost, ale ne z bolesti, kterou mu kříž působí, nýbrž z následování samotného, protože je blízko svému Pánu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice