Homilie na neděli 20. 6. 2021

20.6.2021, neděle – 12. během roku

Člověk může ve svém životě zažívat různé bouře: ve své rodině, ve svém manželství, ve vztazích na pracovišti nebo také na moři. Záchranou z bouří života je Bůh, ale člověk nesmí jen pasivně čekat na jeho zásah.

Mk 4,35-41

Evangelium klade otázku: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“ A dává odpověď: Je to Mesiáš přicházející od Boha. Tomu odpovídají i jeho mocné činy.

Moře bylo pro židy sídlo démonů a byla to oblast člověkem nezvládnutelná. Bůh mu však svou silou stanovoval hranice, kam až smí sahat a přes které nesmí. Ježíšův mocný čin, kterým ovládl rozbouřené moře, byl vykonán silou Boží.

I my prožíváme bouři na moři, např. bouři ve veřejných věcech, politickou. Když se podíváme na jednání mnohých politiků, vidíme podvod, lež, okrádání, tunelování, … Pak je tu bouře covidová, která stála život třiceti tisíc lidí a která byla částečně vinou konkrétních populistických politiků.

Jde z toho všeho strach. Ale stačilo by, aby Ježíš řekl jediné slovo, a bouře by ustala. Ježíš nám říká: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“

Jenomže Ježíš své záchranné slovo pořád neříká, jako by s nám nebyl. Anebo říká a my ho neslyšíme, nevnímáme? Co kdyby teď Ježíš pokynul a nastal úplný klid a mír? Jak by to vypadalo?

Ve skutečnosti s námi je, ale nechává řešení našich lidských problémů na nás, neřeší je místo nás. Učedníci na lodi proti bouři nic dělat nemohli, ale my proti bouři politické možná něco dělat můžeme.

Naše lidské problémy jsou v lidské moci, jenomže my mlčíme k podvodnému a zištnému jednání našich politických představitelů, protože vlastně nic dělat nemůžeme. I na obětech covidu-19 nesou svůj díl viny.

Postavme se proti současné bouři se svou vírou, s vírou v Ježíšovu božskou moc. Možná se něco změní.


Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice