Homilie na neděli 21. 11. 2021

21.11.2021, neděle, 34. během roku - Slavnost Ježíše Krista Krále

Ježíš Kristus je král vládnoucí celému světu mocí své lásky, mocí pokoje, překonání hříchu, solidarity se všemi, mocí svobody pro všechny a radosti pro všechny lidi.

Preface dnešní neděle říká:

Neboť tys svého jednorozeného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista,
pomazal olejem radosti na kněze a krále.
On je kněz navěky:
sám sebe položil na oltář kříže
jako dokonalou oběť našeho smíření a vykoupení.
A on je král vesmíru:
všechno tvorstvo jsi mu podřídil,
aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném:
v království pravdy a života,
v království svatosti a milosti,
v království spravedlnosti, lásky a pokoje.

A proto tě celý vesmír oslavuje
a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.
Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Ale je to skutečně tak? Vždyť svět má i jinou stránku, ve které vládne člověk mocí své nenávisti, násilí, zloby, lži, podvodu … To vidíme v Bělorusku, na Ukrajině, v Súdánu (25.10.), v Afganistánu, v Etiopii a mnoha dalších zemích.

A vidíme v mnoha zemích i bídu a lidi umírající nemocemi a hladem. A vidíme i spousty nemocných covidem v naší zemi, koronavirus vládne světu.

Jak můžeme mluvit o království štěstí a lásky? Je evidentní, že Boží království tady není nebo ještě v plnosti není. To by nám řekli všichni lidé, kteří jsou nešťastní nebo zoufalí nebo žijí v bídě.

To je věčně trvající spor mezi dobrem a krásou a zlem a ošklivostí. Známe ho asi i z vlastní zkušenosti. Každý člověk přece ví, že tento svět a tento život přece nemůže zobrazovat Boží království v jeho síle a kráse.

Ale přesto může být aspoň jeho odleskem. Když budeme hledat ve svém životě a ve své paměti a ve svém vědomí a svědomí, nemůžeme tento odlesk nenalézt. Nemůžeme nepřijít na to, že jsme přes všechnu bídu života aspoň trochu šťastní. A v tomto lidském štěstí Kristus Král vládne a dává nám možnost se na růstu jeho království podílet.

Za chvíli tady bude pokřtěn malý Alexander. On je ještě příliš malý na to, aby mohl něco vědět o Božím království a o kráse světa i o jeho ošklivosti, o tom, jak je život krásný i těžký. Ale i on je pozván do Božího království pravdy, spravedlnosti, lásky, svobody a pokoje.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice