Homilie na neděli 23. 1. 2022

23.1.2022, neděle, 3. v mezidobí

Dnes se naplnilo toto Písmo.

Slovo „dnes“ se v Lk vyskytuje třikrát. Dnes se vám narodil Spasitel. Dnes budeš se mnou v ráji. Dnes se naplnilo toto Písmo.Pokaždé jde o velmi zásadní situaci a událost a Písmo nás k něčemu vyzývá s největší naléhavostí.

Co je onou výzvou současné doby? Možná výsledky loňského sčítání lidí.

V KT 4 je článek, který poukazuje na zásadní situaci, která je dnes. Lidí ztotožňujících se s církví opět ubylo.

První výsledky sčítání lidu z minulého roku potvrdily dlouhodobý trend, totiž že českých obyvatel hlásících se k náboženskému vyznání masivně ubývá. K největší církvi v zemi se ještě v roce 1991 hlásily 4 miliony obyvatel, v roce 2001 2,7 milionu, v roce 2011 už jen milion a nyní 741 tisíc.

Za posledních 10 let v Česku klesl počet lidí hlásících se k římskokatolické církvi o třetinu, tedy o 340 tisíc.

Poslední sčítání také ukázalo, že oproti období před deseti lety přibylo ze 700 tisíc na 960 tisíc lidí, kteří se označují za věřící, ale už se k žádné církvi nehlásí.

Více než 5 milionů lidí aktivně v roce 2021 uvedlo, že jsou bez náboženské víry. Více než 3 milionům nestálo ani za to, aby políčko k náboženské víře vůbec nějak vyplňovali.

I na Slovensku je stále více ateistů. I tak se většina obyvatel pětimilionové země v loňském sčítání lidu znovu přihlásila k římským katolíkům. Za 10 let jich ale 7 % ubylo a teď jich je už jen 55 %. Bez náboženského vyznání je skoro 24 % lidí, což je o 10 % více než před 10 roky.

Podobný úbytek věřících zažíváme i v Česku. U nás se k římskokatolické církvi hlásí dokonce pouze 7 % lidí.

K této situaci se musíme nějak postavit. Buďto ji trpně nést se smutkem v duši, nebo najít, co je na ní pozitivního. Nebát se třeba i zániku církve v našich krajích. Tento zánik si dovedeme představit. Třeba počet věřících poklesne natolik, že bude v českých zemích zřízena jedna misijní diecéze a budou nás spravovat misionáři z jiných zemí.

Ale proti tomu je třeba se postavit. Jsme křesťané stojící v naší víře a vydáváme o ní svědectví bez ohledu na to, kolik nás je. Chápejme nynější situaci jako Boží výzvu, na kterou je třeba reagovat právě dnes, teď. Nemějme strach o církev a o budoucnost.

Jedna z možností, co udělat, je připojit se k výzvě svatého otce Františka a usilovat o to, aby církev byla více synodální, tedy aby v ní měli hlas i ti, kdo stojí dole, nejen ti stojící nahoře. K tomu sloužil i dotazník, který jste vyplňovali. (Odevzdáno 16 dotazníků. Kdo ho nevyplnil, může to udělat ještě i dodatečně během týdne.) Vyhodnocení dotazníků bude příští neděli. Zachováme anonymitu, ale dostane je do ruky farní rada.

Odpovědi ukázaly některé důležité skutečnosti.

  • Několik jich navrhuje jako řešení situace církve zdobrovolnit kněžský celibát, tedy světit na kněze ženaté muže, případně i ženy. To se zdá nereálné, ale možná se toho ti mladší z vás ještě dožijí. Nejde o to, zda je nějaké návrh v této chvíli reálný. Důležité je, že je to sílící hlas církve.
  • Otevřenější vztah ke znovu sezdaným lidem, kterým ztroskotalo předchozí manželství.
  • V naší farnosti příležitostně zopakovat bohoslužbu slova místo mše sv., v neděli nebo mimo neděli. Bohoslužba slova není „méněcenná mše“.
  • Větší účast laiků na přípravě bohoslužeb.
  • Káva na faře, společenství, duchovní obnovy jsou vysoce hodnoceny.
  • Společenství pro ty, kteří už nejsou mládež, nějaká forma výuky katechismu pro ně.

Církev je v přerodu a nelze jej odkládat. Doufejme, že to není jen dílo lidské chytrosti, nýbrž že nás k tomuto přerodu vede Duch Boží.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice