Homilie na neděli 27. 2. 2022

27.2.2022, neděle, 8. v mezidobí

Prohlášení biskupské konference k situaci na Ukrajině

Lk 6,39-45

Každý strom se pozná po vlastním ovoci.

Člověk koná skutky podle toho, čím jeho srdce přetéká. Když dobrem, jsou i jeho skutky dobré. Když zlem, jsou jeho skutky zlé. Tak to prostě je, ale neplatí to absolutně. Člověk může být vnitřně přesvědčený, že koná dobro, ale přitom jeho skutky jsou pro ostatní lidi zlé. A obráceně.

O současné válce na Ukrajině nemůže být nikdo přesvědčen, že je dobrá a také výsledné skutky jsou zlé.

Co znamená být dobrým křesťanem? Každopádně být dobrým člověkem, mít dobro v srdci i ve skutcích, a kromě toho věřit v Boha a věřit Bohu.

Co to znamená nyní za války na Ukrajině? Z vnitřního přesvědčení bránit zlu, aby proniklo do našich srdcí i skutků a důvěřovat Bohu.

Co znamená přinášet dobré plody? To musí souviset s vírou, to jsou plody dobré pro Boží království. Nejsou to plody materiální. Člověk může vydělávat spoustu peněz, ale tento plod jeho činnosti vůbec nemusí být dobrý, pro Boží království může být k ničemu. Člověk přece není hodnocen podle toho, jak je jeho práce užitečná v lidských očích, nýbrž jak je dobrá po stránce duchovní.

Nebojme se toho, když se zdá, že naše práce užitečná není. Bojme se toho, že by její výsledky mohly ukazovat, že vychází ze zla v našem nitru. Je-li však v našem nitru dobro, budou i naše skutky dobré, i kdyby je naše materialistická společnost jako dobré nehodnotila. Z dobra v našem nitru může pramenit láskyplné přátelské slovo, které může oslovit člověka bez ohledu na to, zda v Boha věří či nevěří.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice