Homilie na neděli 28. 11. 2021

28.11.2021, neděle, 1. adventní

Advent je dobou očekávání, trochu tajemnou, prožívanou v tichu a ve tmě a v usebrání, dobou těšení se na Vánoce a na oslavu Kristova narození.

Advent znamená příchod, příchod Kristův. Adventní doba i advent našeho života je dobou velkých očekávání.

Lukášovo evangelium mluví o hrůzách a katastrofách, které přijdou.

Až to začne, vzpřimte se a zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. … Bděte a modlete se.

Lk líčí hrůzy, jak si je dovedl představit. My máme zkušenost s jinými hrůzami, válkami, diktaturami, pandemií covidu. Žijeme ve světě, který je plný různých katastrof. Patří k nim znečištění ovzduší, změna klimatu, zvyšování teploty na celém světě, zvedání hladiny moří nebo umírání stovek lidí na covid jenom v naší zemi. Vidíme kácení pralesů v Jižní Americe i vyvražďování Ujgurů v Číně a Rohingů v Myanmaru (Barmě). Vidíme zhoršující se hrozbu války.

Protože máme mnoho dostupných informací, dozvídáme se o nejrůznějších katastrofách v různých částech světa, o kterých bychom jinak nevěděli. Jsou to ty katastrofy, o kterých mluví evangelia?

Podobné katastrofy se dějí v našem světě po celé dějiny. A my se musíme ptát, v jaké světě budou žít naše děti a naši vnukové.

Člověku se skoro nechce žít v takovém světě. Ale není kam utéct.

Přesto evangelium říká: vzpřimte se a zvedněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.

Není řešením od toho všeho utéct a uchýlit se do samoty, do poustevny, do kláštera nebo se jen uzavřít ve svém vlastním světě nebo ve světě své rodiny a neslyšet zprávy, nedívat se na televizi, nic o tom nevědět. Ani není řešením spoléhat se na to, že konec světa přijde třeba do tří let a že to do té doby nějak vydržíme. To je falešná naděje, i když samozřejmě může být pravdivá, o tom dni a o té hodině přece neví nikdo.

Je třeba pozvednout hlavu a s pevnou vírou a s radostným očekáváním vyjít vstříc Kristu, který přichází. On to všechno, všechny ty katastrofy vidí a přišel na svět, aby nás zachránil z moci zla. Člověk, který mu jde vstříc, se může přes všechny katastrofy radovat a může jít v před s dobrou nadějí, protože se blíží naše vykoupení.

To je advent, setkání s Kristem, s Bohem, který přichází.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice