Homilie na neděli 6. 6. 2021

6.6.2021, neděle, slavnost Těla a Krve Páně

Mk 14,12-16.22-26

Četli jsme jednu z verzí vyprávění, co se událo při poslední večeři.

Co se dělo při poslední večeři má tři časové roviny:

Minulost: Židé každoročně slaví svátek Pesach. Ten je jedním z nejdůležitějších židovských svátků a zároveň jedním z nejstarších vůbec. Připomíná vyjití z otroctví a cestu ke svobodě.

Jak to odpovídalo staré tradici, která upomíná na události exodu z Egypta a je u židů dodnes živá, Ježíš vzal chléb, požehnal jej a dával přítomným. Přítomnými byli obvykle členové rodiny, kterými otec podával chléb. V tomto případě podával chléb a víno Ježíš učedníkům.

Přítomnost: Nejedná se však o obvyklou večeři, při níž se slavila pascha, tedy přechod anděla smrti a vysvobození z Egypta. Ježíš dává chlebu a vínu nový význam, protože on je ten Beránek, který vydává své tělo a krev pro záchranu člověka a světa.

Budoucnost: Ježíšův eschatologický výhled. Říká: „Už nikdy nebudu pít z plodu révy až do toho dne, kdy z nového plodu budu pít v Božím království.“

Ježíš vidí svou smrt, která se blíží. Budoucnost je hrozivá, ale je to i budoucnost, o které i dřív mluvil, kterou hlásal a pro kterou žil a pro kterou umírá: dokonalá hostina v Božím království.

Můžeme dodat, že k budoucnosti patří i příkaz „to konejte na mou památku“ (Lk 22,15-20; 1 Kor 11,23-25; srov. Mt 26,26-29), který ovšem v evangeliu podle Marka uvedený není. Ten směřuje k eucharistii, tedy k budoucí svátosti Boží lásky. V době Ježíšovy poslední večeře ovšem ještě žádné svátosti nebyly, nebyl ještě seslán Duch sv., nebyla ještě církev. V době, kdy byl text evangelia napsán, ovšem už tyto skutečnosti byly a křesťané Ježíšův příkaz vztahovali a dodnes vztahují k eucharistii, večeři Páně.

Krev nové smlouvy, která se prolévá za všechny, vede nás, původní společenství ve večeřadle i dnešní církev, k naplnění v Božím království. Tuto cestu nic nemůže zmařit, nelze z ní zabloudit, protože nová smlouva, kterou s námi uzavřel Bůh, je nezrušitelná. Při slavení eucharistie se ve slovech proměňování říká: „Toto je smlouva nová a věčná.“ Na to se tedy můžeme spolehnout.

Do této smlouvy jsou zahrnuti i František Jirsák, Martina Pecak, Vojta Bechyňák a Viktoria Čiháková, kteří dnes budou poprvé přijímat eucharistii. I s nimi uzavřel Bůh smlouvu, kterou nikdo nikdy nezruší.


Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice