Homilie na neděli 8. 8. 2021

8.8.2021, neděle, 19. během roku

Ježíš říká: Já jsem chléb z nebe. To je jeho nabídka pro lidi, kteří hladoví po věcech Božího království. Vzdejme Bohu chválu, že nám tuto nabídku dává. A prosme ho za odpuštění, jestliže jsme ji někdy zradili.

Jan 6,41-51

Mnohé Ježíšovy řeči, jak je podává evangelium podle Jana, jsou vnitřní stavbou komplikované a těžko přehledné. To platí i o dnešním úryvku o živém chlebu, který sestoupil z nebe, o chlebě života.

Ježíš říká: Já jsem chléb života, který sestoupil z nebe, (v. 41) aby ten, kdo ho jí, neumřel. A mezi těmito výpověďmi stojí ještě jiná: Kdo věří, má život věčný.

Věřit a jíst chléb života jsou tady postaveny vedle sebe jako cesty vedoucí k věčnému životu. Vlastně je to cesta jedna. Věřit v Boha, věřit v Ježíše znamená přijímat ho do svého života, a to se vším všudy, posléze i se svátostí jeho těla a krve, tedy Eucharistie, se svátostí Boží lásky a vydanosti člověku.

Ježíšovi posluchači ovšem věděli, kdo Ježíš je a odkud pochází, a měli námitky proti tomu, že o sobě říkal, že přichází z nebe. Věřili tomu, že vědí, jaké schopnosti a kompetence Ježíš má či nemá, znali přece jeho příbuzné. Ale Ježíš neodpovídal jejich představě o tom, jak bude vypadat přislíbený Mesiáš. A Ježíš jako mesiáš a jeho nauka a jeho činy byly pro ně nepřijatelné.

Tato epizoda z evangelia ukazuje mimo jiné, jak nesmírně obtížné pro nás lidi je přijmout něco, na co nejsme zvyklí, co nečekáme, co neodpovídá našim představám a přáním. Ale Ježíš se nedal, nedal se odradit od hlásání Božího království zvláště pro hladovějící a žíznící po lásce, odpuštění a dobrotě. Nedal se od toho odradit, i když to znamenalo dostávat se do konfliktu a i když ho to nakonec stálo život.

Ježíš je chléb života. To nás vede k otázkám, které si musíme sami sobě položit:

Čím se živí naše duše, tělo, celý člověk? Co je pro nás nedůležitější? Živíme se chlebem tohoto světa? Penězi, požitkem, zábavou? Kulturou, vzděláním, partnerskou láskou, rodinnými vztahy, přátelstvím?

Nebo chlebem z nebe? Tedy jsme lidmi duchovními?

Jde o to, jakou roli hrají v našem životě věci, které mají význam pro Boží království, které jsou mravními hodnotami. Jsou pro nás důležité věci, které byly důležité i pro Ježíše?

To je tedy dnešní výzva evangelia podle Jana a to je dnešní nabídka od Boha. Nevzdaluje nás od krás tohoto světa ani nás nevzdaluje od péče o naše bližní a o tento svět, ale nabízí ještě něco víc, chléb z nebe.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice