Homilie na neděli Zmrtvýchvstání Páně 17. 4. 2022

17.4.2022, neděle velikonoční

Jan 20,1-9

Ještě nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Na rozdíl od Petra ten druhý učedník, kterého měl Ježíš zvlášť rád, viděl a uvěřil, přesto že viděl totéž jako Petr. Oba totiž neviděli nic, jen prázdný hrob.

K tomu, aby člověk uvěřil v Kristovo zmrtvýchvstání, nestačilo vidět prázdný hrob, bylo třeba ještě něco jiného. Prázdný Ježíšův hrob pravděpodobně vidělo plno dalších lidí, ale nic jim to neříkalo.

K tomu, aby člověk přijal víru v Boha jako své životní přesvědčení, aby se člověk dal pokřtít, nestačí katecheze, nestačí dogmatika a nauka víry, nestačí sebelepší kázání, je třeba ještě něco víc: osobní setkání s Bohem a osobní zkušenost, ze které člověk vyjde s přesvědčením a láskou v srdci. Jen tak lze porozuměl Písmu a jeho poselství.

Ti, kdo se setkali s Bohem, vědí, o čem je řeč. Ti také vědí, že Ježíš vstal z mrtvých, a dokáží se z toho radovat. Vědí také, že Ježíšovo utrpení a smrt i zmrtvýchvstání, že celé vtělení Božího Syna se událo kvůli nám, lidem, abychom mohli mít plnost života s Bohem a s našimi sestrami a bratřími.

Radujme se, Kristus vstal z mrtvých.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice