Homilie na pátou neděli velikonoční 2. 5. 2021

2.5.2021, neděle, 5. velikonoční

Dnešní slova evangelia jsou Božím pozváním k životu s ním, k životu, který čerpá sílu ze spojení s Ježíšem a který je plodný. Vzdejme za to Bohu díky.

Jan 15,1-8

Dnešní úryvek z evangelia je krásný poetický text. Nemluví o nějakých problémech tohoto světa, nýbrž o vztahu člověka s Ježíšem.

Evangelium mluví o dvou věcech, o spojení mezi kmenem a větvemi a o ovoci, které větve nesou. Podmínkou toho, aby ratolest mohla zůstat spojena s kmenem, je její plodnost. Když neponese ovoce, bude odříznuta a spálena. Ale platí to i obráceně. Podmínkou toho, aby mohla nést ovoce, je, že zůstane spojena s kmenem. Spojení s kmenem a plodnost se vzájemně podmiňují.

Co znamená být jako ratolest spojená s kmenem? Žít bez kmene, kterým je Ježíš, nelze. Žít ve spojení s ním znamená vztah přátelství a lásky.

Co znamená nést ovoce? Nést mnoho ovoce neznamená být společensky úspěšný, být bohatý, být veřejně známý a slavný. To nejsou kritéria, podle kterých by Bůh hodnotil člověka a jeho životní úspěch. Nést ovoce znamená být prospěšný pro Boží království, pro pravdu, spravedlnost a lásku.

Nést ovoce jako větev vyrůstající z kmene stromu znamená přispívat k plodnosti stromu. Větve nemohou být bez kmene, nemohou žít oddělené od kmene, nemohou nést ovoce samy o sobě. Ale ani strom nemůže být bez větví

Ježíš takto promlouvá nejen k jednotlivcům, nýbrž i ke společenství lidí, a to lidí věřících v něj. I když mluví o věcech, které jsou intimním osobním vztahem jednotlivce k němu, jde také o společnost, o církev. Nezůstaneme-li jako církevní společenství spojeni s ním, uschneme a skončíme v ohni, protože neponeseme žádné plody.

Člověk se nemůže starat o svůj vztah k Bohu, a přitom nedbat o svůj vztah k lidem kolem, nestarat se, jak oni žijí a jaký mají oni vztah k Bohu.

Toto podobenství má ještě třetí rozměr, který se tu výslovně nevykládá, totiž vztah větví stromu navzájem. Zůstaneme-li ve spojení s ním, s kmenem, s Ježíšem, budeme spojeni i spolu navzájem, i když půjdeme po různých cestách a zatouláme se na různá místa světa. Protože budeme stále spojeni s Ježíšem, který vytváří i jednotu lidí.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice