Homilie na slavnost Narození Páně 24.12.2022

24.12.2022, sobota, Štědrý den, slavnost Narození Páně, vigilie

Je sice teprve odpoledne, ale pro nás už začíná jeden z největších svátků, hod Boží vánoční. To je důvod, abychom se radovali a jásali.

(Dnešní noci začíná jeden z největších svátků, hod Boží vánoční. To je důvod, abychom se radovali a jásali.)

Mt 1,18-25

Vánoce jsou radostné svátky. Celý křesťanský svět se raduje. Narodil se malý človíček, o kterém se pak ukázalo, že právě on je Spasitel světa.

Naplnila se touha člověka po záchraně, po životě s lidmi a s Bohem, po pokoji a míru, po životní jistotě.

Naplnila se ovšem způsobem nečekaným. Když Bůh zasáhne do života a do osudů tohoto světa, je to vždycky nečekané a překvapivé. Bůh to udělá jinak, než by celý svět čekal.

Židé čekali mesiáše jako velikou a mocnou osobnost, která je vyvede z římské nadvlády a bude vládnout celému světu. A zatím se narodilo bezmocné dítě chudých rodičů v městě Betlémě, o kterém svět, svět velikých a mocných lidí, svět velikých mocností, nevěděl nic.

Začalo jeho království, ale přesto Bůh ponechal svět v rukou lidských, nechává jej, aby v něm lidé vládli. Někdy jejich vláda vede k míru a pokoji, někdy vede ke konfliktu a válce. Tu teď vidíme na Ukrajině. Místo, aby lidé žili ve vzájemném respektu, mocichtivý agresor napadá svého souseda a snaží se zničit jej jako národ a snaží se zničit jeho zemi. Modlíme se za to, aby tato válečná zvůle skončila. Všichni lidé jsou přece povoláni ke vzájemnému bratrství.

My se však přesto radujeme, protože jsou Vánoce. Neradujeme se jen z toho, co se událo před dvěma tisíciletími, nýbrž i z toho, na co čekáme, totiž ze slíbeného příchodu Páně na konci času. Radujte se bratři, radujte se sestry, Pán už přichází, zpíváme ve známé písni. Narodil se Kristus Pán, radujme se.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice