Homilie na Slavnost Zjevení Páně - Tří králů

6.1.2021, středa Slavnost Zjevení Páně - Tří králů

Mt 2,1-12

Mt podává svědectví o tom, jak svědectví o narození Mesiáše bylo zvěstováno pohanskému světu. Mudrci, představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů, tedy židů, dalšími svědky narození Mesiáše, který je spasitelem nejen židů, ale i pohanů.

To je radostná zvěst rozesílaná po dnes celému světu.

I my jsme původní pohané, protože ne židé. My jsme sice neuviděli jeho hvězdu, ale přijali jsme velikou zvěst o Mesiášově narození.

Tato zvěst se šíří s obtížemi a pomalu. Dodnes ji mnozí nepřijali, ať židé či pohané. Ale je hlásána celému světu a i my jsme posláni, abychom ji zvěstovali. Není to samozřejmě snadné, ale bude to snadnější, když z ní budeme mít radost. Pak nebude problémem říci druhému člověku, proč věříme v Boha a proč se radujeme. A ten druhý může být třeba člověk nevěřící v Boha, nebo žid, nebo muslim nebo příslušník nějakého jiného náboženství.

Dodnes přicházejí lidé, kteří zahlédli Boží hvězdu, aby spatřili Krále celého světa a nebo jen ze zvědavosti. Dodnes jsou lidé, kteří si kladou otázku, zda existuje Bůh. 

A když přicházejí, koho nebo co mohou uvidět? Ne dítě v jeslích ani vládce sedícího na trůnu, nýbrž mohou uvidět společenství Pánových následovníků, církev. A buďto uvidí světlo světa, nebo neuvidí. A když neuvidí, tak buďto proto, že se špatně dívají, nebo proto, že my je špatně ukazujeme.

Když říkáme „my“, máme tím na mysli skutečně nás, konkrétní lidi zde přítomné, protože prvním svědectvím o Bohu asi není setkání s papežem či biskupem či velkým teologem, ale spíše s prostým křesťanem. Ten možná nedokáže podat o Bohu odborný teologický výklad, ale ten tázajícího se člověka tolik nezajímá. Věřící člověk je ale schopen dosvědčit svou víru a důvody své naděje a radosti.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice