Homilie na svátek sv.Štěpána 26.12.2022

26.12.2022, pondělí, svátek sv. Štěpána

Svátek sv. Štěpána je spojen s koledováním, protože ten den čeledíni a děvečky odcházeli ze služby a dostávali svou výslužku. Ale to nemá s křesťanstvím nic společného.

Štěpán byl řecky mluvící Žid v Jeruzalémě, muž plný víry a Ducha sv., jeden z prvních sedmi jáhnů (Sk 6,5). Jejich posláním bylo zbavit apoštoly břemene  starostí o to, aby vdovy Hebreů a helenistů dostávaly stejný podíl na hmotné podpoře. Tito jáhnové měli za úkol dbát na spravedlivé rozdělování podpory a spolu s apoštoly vydávat svědectví evangeliu.

Tento ochránce jáhnů a jejich poslání, podle svědectví Skutků apoštolských, tento svůj úkol plnil tím, že konal mezi lidem veliké divy a znamení a při své smrti pronesl slova, jež byla modlitbou za jeho odpůrce, modlitbou Ježíšovou: Pane, nepřičítej jim tento hřích. Zemřel pro svou víru v Ježíše Krista. Za jeho kázání o vzkříšení Ježíše ho ukamenovali Židé před hradbami Jeruzaléma.

Svátek svatého Štěpána je mnohem starší než Vánoce. Od momentu, kdy svatý Štěpán přišel o život, což bylo v první křesťanské generaci v Jeruzalémě, křesťané už od první generace pamatovali na památku tohoto mučedníka.

Jeho modlitba „Pane, nepřičítej jim tento hřích“ je i pro nás vzorem modlitby za naše odpůrce.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice