Homilie na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022

14.4.2022, čtvrtek – Zelený

Text evangelia podle Jana o poslední Ježíšově večeři stojí na místě, kde synoptická evangelia mají zprávu o tom, jak Ježíš podal učedníkům chléb a víno a řekl „toto je mé tělo“ a „toto je má krev“. To pak prvotní církev přijala jako ustanovení eucharistie, které ve čtvrtém evangeliu vůbec není. Toto ustanovení a mytí nohou jsou tak postaveny na roveň jako dvě formy pokorné služby toho, kdo je Pán, učedníkům a církvi. Pod podobou symbolického úkonu mytí nohou se vyjadřuje totéž, co pod podobou chleba a vína, totiž že Ježíš se vydává svým učedníkům do krajnosti, totálně. Při ustanovení eucharistie Ježíš říká To čiňte na mou památku. A při mytí nohou říká: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Tím je ještě podpořena rovnocennost obou úkonů.

Oba tyto úkony poukazují na to, co se mělo zakrátko stát v Ježíšově utrpení a smrti na kříži. Jsou jiným vyjádřením sloužící lásky, která se vydává až na smrt a která jediná je schopna nad smrtí zvítězit.

Tuto dvojí službu církev od počátku koná jako svátostnou duchovní službu a jako pokornou službu chudým, jako dvě formy toho, čemu se říká latinským slovem caritas. Caritas znamená lásku, která slouží lidem v jejich lidských potřebách a zároveň v potřebách duchovních.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice